Διερεύνηση συνιστωσών της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου (ΠΓΠ) ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς της Βθμιας εκπαίδευσης ως προς τη διδασκαλία της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής, σε συνδυασμό με διδακτικές της εφαρμογές μέσω νέων τεχνολογιών

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνηθούν συστατικά στοιχεία της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) για το αντικείμενο της Βιολογίας, με εξειδίκευση στο θέμα της Εξέλιξης. Η εμπειρική έρευνα ξεκίνησε με συνεντεύξεις 10 συμμετεχόντων, ακολούθησε συλλογή δεδομένων με ερωτηματολόγιο, 181 συμμετέχοντες, και τέλος οργανώθηκε και υλοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης με 16 συμμετέχοντες. Από τις συνεντεύξεις διαπιστώσαμε πως η θρησκευτικότητα φαίνεται να μην επηρεάζει τους εκπαιδευτικούς ως προς τις επιλογές τους για τη διδασκαλία της εξέλιξης, ενώ άλλες πεποιθήσεις τους, όπως η αναγκαιότητα της εξέλιξης στην ύλη του μαθήματος της βιολογίας ή η σπουδαιότητα των προτέρων γνώσεων η πίεση για την ολοκλήρωση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης φαίνεται να επιδρούν. Διαπιστώθηκε θετική προδιάθεση των συμμετεχόντων ως προς τη διδασκαλία της εξέλιξης, αν και η διάθεσή τους δεν συμβαδίζει με την αποτελεσματική διδασκαλία της εξέλιξης. Διαπιστώθηκε τέλος, πως οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to explore components of Pedagogical Content Knowledge (PCK) on the subject of Biology, specializing in the topic of evolution. For this reason, empirical research began with interviews of 10 participants, was followed by data collection questionnaire from 181 participants. The results of the collection of empirical data helped us to form a specific picture of the status quo, and were also used to organize and implement a training seminar with the method of distance learning, with 16 participants. From interviews we found that religiosity does not seem to affect teachers in their choices for the teaching of evolution, whereas other beliefs, such as the necessity of evolution in the subject matter of biology, the significance of prerequisite knowledge, the pressure to complete the course - syllabus seem to affect their choices for the teaching of evolution. The interviews identified a positive disposition of all participants in the teaching of evolution, al ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27382
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27382
ND
27382
Εναλλακτικός τίτλος
Identification of pedagogical content knowledge (PCK) components among secondary education teachers, regarding evolution teaching through the natural selection theory, combined with information and communications technology (ICT) tools
Συγγραφέας
Στασινάκης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασίου Κυριάκος
Τσελφές Βασίλειος
Πιπεράκης Στυλιανός
Φλογαϊτή Ευγενία
Παπασιδέρη Ισιδώρα
Ριζοπούλου Σοφία
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου (ΠΓΠ); Διδακτική βιολογίας; Θεωρία της εξέλιξης; Φυσική επιλογή; Επιμόρφωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
204 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)