Η εικόνα της εξέλιξης στο ελληνικό σχολείο

Περίληψη

Στη διατριβή διερευνήθηκε διεξοδικά η εικόνα «παρουσίαση» και «παρουσία» της θεωρίας της βιολογικής εξέλιξης στο σχολείο της Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) συνολικά, από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Ένας καταρχήν τρόπος για να φωτιστεί η εν λόγω εικόνα ήταν να μελετηθεί πως παρουσιάζεται στα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠ) και τα εγχειρίδια του ελληνικού σχολείου αφότου εισήχθη σε αυτά, δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα. Όμως η εικόνα της θεωρίας της εξέλιξης στο ελληνικό σχολείο συνδιαμορφώνεται και από τι σκέφτονται για τη διδασκαλία εννοιών της εξελικτικής θεωρίας οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ και της ΔΕ και τι αντιλήψεις διαμορφώνουν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου αφού διδαχθούν ό,τι προβλέπεται από τα ΑΠ αφού μελετήσουν τα εγχειρίδια και παρακολουθήσουν τα μαθήματα των δάσκαλων τους στην ΠΕ και ΔΕ. Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτήματα η έρευνα ήταν σπονδυλωτή, από τέσσερεις επιμέρους έρευνες που παρουσιάσθηκαν στα τέσσερα κεφάλαια της διατριβής, ενώ η μεθοδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis explored the presentation and presence of the theory of biological evolution in primary and secondary education since the beginning of the 20th century. Firstly a study was made of the presentation of evolutionary theory (ET) in the school curricula and textbooks since it was first introduced that is in the early 20th century. That is, we had to investigate what Greek primary and secondary school teachers thought about the concepts in ET, the concepts their pupils formed after being taught the material on the curricula and after studying the textbooks and attending classes. Therefore, this study was made in for separate sections that comprised the four chapters of the thesis while the methodology included an analysis of all the curricula devoted to biology and other related lessons. It pinpointed and analysed all the texts that were either directly or indirectly related to evolutionary theory in all primary and secondary textbooks. The research instruments used to record te ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23454
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23454
ND
23454
Εναλλακτικός τίτλος
The theory of evolution in Greek primary and secondary education
Συγγραφέας
Πρίνου, Λουκία του Δημήτριος
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Χαλκιά   Κρυσταλλία
Σκορδούλης Κωνσταντίνος
Ζόγκζα Βασιλική
Καλκάνης Γεώργιος
Κουτσούρης Αλέξης
Μαυρικάκη Ευαγγελία
Παπαδάτος Ιωάννης
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρία βιολογικής εξέλιξης; Εκπαίδευση στη βιολογία; Αναλυτικά προγράμματα; Σχολικά εγχειρίδια; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Εκπαιδευτικοί; Μαθητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)