Διερεύνηση του επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές/τριες της Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου που φοιτούν σε τμήματα γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Περίληψη

Η Συμβουλευτική-Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί ένα πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο θεσμό που αφορά παιδιά και εφήβους, προσεγγίζεται δε μέσα στο ευρύτερο συγκείμενο στο χώρο της εκπαίδευσης του κοινωνικοπολιτικού πλαισίου και της αγοράς εργασίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές/τριες της Στ΄ Τάξης Δημοτικού που φοιτούσαν σε τμήματα Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εκδόθηκε ερωτηματολόγιο που απαρτιζόταν: 1) Δημογραφικά στοιχεία, 2) Πως Αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου (ΠΑΤΕΜ ΙΙ), 3) Προσωπικό Επαγγελματικό Προφίλ του Career Decision Making Tool, 4) Ερωτηματολόγιο του Massachusetts Career Resource Network. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το φύλο, η σχολική επίδοση (γλώσσα και μαθηματικά), το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονιών, η αυτοαντίληψη, τα ενδιαφέροντα, οι αντιλήψεις και οι γνώσεις των μαθητών για τα επαγγέλματα, οι ικανότητες των μαθητών σε σχέση με τους συνομηλίκους και οι αξίες τους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Career counseling constitutes a multileveled and multidimensional institution that concerns children and adolescents. It is approached not only through the educational field but also through the sociopolitical context and the job market. The aim of the current research was to study the career orientation of greek students who attended the 7th grade in general and special education classes. In the students were given the above questionnaires: 1) Demographic data, 2) PATEM II (Greek publication of Harters, 1985), 3) Personal Career Profile of Career Decision Making Tool, 4) Questionnaire of Career Search of Massachusetts Career Resource Network. They were also studied the official school grades of the students. The results confirmed the international data and portrayed that sex, school records, parents educational level and profession, self-concept, the interests and the values, composed the major factors that influence career preferences of greek students.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27191
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27191
ND
27191
Εναλλακτικός τίτλος
Career orientation of greek students who attended the 7th grade in general and in special education classes
Συγγραφέας
Ταγκάλου, Αγγελική του Δημήτριος
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάτος Ιωάννης
Γαλανάκη Ευαγγελία
Σαλβαράς Ιωάννης
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Βρεττός Ιωάννης
Φυριππής Εμμανουήλ
Κεκέ-Μυλωνάκου Ηρώ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δημοτικό σχολείο; Ειδική αγωγή; Μαθησιακές δυσκολίες; Συμβουλευτική; Επαγγελματικός προσανατολισμός; Επαγγελματική ανάπτυξη; Επαγγελματική επιλογή; Προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
294 σ., πιν., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)