Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κοινωνική τους ενσωμάτωση

Περίληψη

Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για το κατά πόσο είναι δυνατή η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) σε παιδιά με αναπηρίες, η εισαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε παιδιά με νοητική καθυστέρηση που βρίσκονται σε ανοικτά και κλειστά εκπαιδευτικά πλαίσια και η ταυτόχρονη εκπαίδευση κοινωνικών ανταλλαγών μεταξύ τους. Δομημένο ερωτηματολόγιο δόθηκε σε εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι απάντησαν ότι δεν είναι εύκολη η Π.Ε. στα άτομα με αναπηρίες, αλλά πιστεύουν ότι, αν υλοποιηθεί, τα άτομα αυτά θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως. Μέσω της έρευνας αυτής υλοποιήθηκε Π.Ε. σε άτομα με νοητική καθυστέρηση με την εφαρμογή μιας απλής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, τρεις ομάδες παιδιών σχολικής ηλικίας με νοητική καθυστέρηση και άλλες αναπηρίες και τρεις ομάδες νεαρών με νοητική καθυστέρηση και σύνδρομο Down εκπαιδεύτηκαν με ερωταποκρίσεις να αναγνωρίζουν τα ζώα, την τροφή και το φυσικό ή τεχνητό ενδιαίτημά τους με τη χρήση επιτραπέζιων παιχνιδιών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of this research was to investigate the beliefs of special education teachers on the possibility of environmental education with children with disabilities, the introduction of environmental education to children with mental retardation found in open and close education of facilities and the simultaneous teaching of social exchanges between them. A structured questionnaire was given to special education teachers, who responded that environmental education is not an easy task with children with disabilities, but who believe that, if conducted, these children would benefit in many ways from it. Through this research environmental education was conducted to children with mental retardation through the application of a simple procedure. Specifically, three groups of school age children with mental retardation and other disabilities and three groups with youths with mental retardation and Down syndrome were trained with questions and answers to identify animals, their food and the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24599
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24599
ND
24599
Συγγραφέας
Λάππα, Χριστίνα του Σ.
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Παντελιάδου Σουζάνα
Βώκου Δέσποινα
Αργυρόπουλος Βασίλης
Νησιώτου Ιουλία
Παπαδημητρίου Βασιλική
Σταυρούση Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί ειδικης αγωγής; Περιβαλλοντική εκπαίδευση; Παιδιά, Ειδικές Ανάγκες με; Νοητική καθυστέρηση; Δάσκαλοι; Άτομα με αναπηρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)