Μοντέλο εκτίμησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων στη λεκάνη απορροής της λίμνης Ταυρωπού με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα και το ελληνικό σύστημα αξιολόγησης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ξεκίνησε με κύριο σκοπό τη δημιουργία και βελτίωση ορισμένων εργαλείων που στηρίζονται στα βενθικά μακροασπόνδυλα, η χρήση των οποίων θα διευκόλυνε την εκτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων στην Ελλάδα. Διακρίνεται σε τρία βασικά τμήματα: α) το πρώτο περιγράφει τον επαναπροσδιορισμό του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων (Ελληνικός δείκτης), το οποίο είναι προσαρμοσμένο για εφαρμογή σε ποταμούς της Βόρειας, Κεντρικής και Κεντροδυτικής Ελλάδας, β) το δεύτερο περιλαμβάνει την εποχική μελέτη των κοινωνιών των βενθικών μακροασπόνδυλων και των περιβαλλοντικών μεταβλητών στους ποταμούς της λεκάνης απορροής της τεχνητής λίμνης Ταυρωπού, καθώς και την εναρμόνιση των κατηγοριών ποιότητας του νερού του Ελληνικού Συστήματος Αξιολόγησης στη συγκεκριμένη περιοχή έρευνας με τις αντίστοιχες μιας Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων, και γ) το τρίτο αφορά στη δημιουργία μοντέλου πρόβλεψης και εκτίμησης της ποιότητας των ρεόντων υδάτων στη λεκάνης απορροής τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of the present thesis was the creation and the improvement of two tools, based on benthic macroinvertebrates, which would facilitate the assessment of the running water quality in Hellas. The thesis can be discriminated in three parts: a) the redefinition of the Hellenic Evaluation System of the running water quality, which is applicable to the rivers of North, Central and West-Central Hellas, b) the seasonal study of the streams at the basin of Tavropos reservoir as well as the harmonisation of the water quality categories of the Hellenic Evaluation System with the respective ones of a European benchmark data set, regarding the specific study area, and c) a RIVPACS-type predictive model for the assessment of the running water quality in the specific study area, based on the samples of the seasonal study and using the Hellenic Evaluation System.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21939
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21939
ND
21939
Εναλλακτικός τίτλος
Predictive Model for the Assessment of Running Water Quality at the Basin of Tavropos Reservoir using Benthic Macroinvertebrates and the Hellenic Evaluation System
Συγγραφέας
Αρτεμιάδου, Βασιλεία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Ζωολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδου Μαρία
Σίνης Απόστολος
Χιντήρογλου Χαρίτων
Σταρδέλης Στέφανος
Στεργίου Κωνσταντίνος
Φαρμάκης Νικόλαος
Μπόμπορη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιολογικός δείκτης; Μακροασπόνδυλα; Ποιότητα ρεόντων υδάτων; Τύπος ποταμού; Διαβαθμονόμηση; Μοντέλα πρόβλεψης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
324 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)