Μέταλλα και ιχθυοκαλλιέργειες: επιπτώσεις στο ίζημα, στο βένθος και στους ιχθύες

Περίληψη

Οι συγκεντρώσεις διαφόρων μετάλλων και άλλων ιχνοστοιχείων μελετήθηκαν σταιζήματα, στα εκτρεφόμενα ψάρια (λαβράκι Dicentrarchus labrax και τσιπούρα Sparusaurata), στους άγριους ιχθυοπληθυσμούς που συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούςκαι στους μακροβενθικούς οργανισμούς σε ιχθυοτροφεία της Ανατολικής Μεσογείου. Στόχοςτης παρούσας μελέτης ήταν η εύρεση της κατανομής των μετάλλων στο θαλάσσιοπεριβάλλον και στους ζωντανούς οργανισμούς και της σχέσης που συνδέει τηβιοσυσσώρευση και τη βιοδιαθεσιμότητα τους με διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρουςώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός της επικινδυνότητάς τους για τα διάφορα μέλη της τροφικήςαλυσίδας. Επιλέχθηκαν τέσσερις περιοχές υδατοκαλλιέργειας, δύο στο Αιγαίο και δύο στοΙόνιο Πέλαγος. Συλλέχθηκαν δείγματα ιζήματος κάτω από τους κλωβούς και σε αποστάσεις5, 10, 25 και 50 m κατά μήκος της κατεύθυνσης των κυρίων ρευμάτων της κάθε περιοχής καιαπό έναν σταθμό αναφοράς σε κάθε περιοχή 400-1000 m από την κάθε μονάδα. Έγινε επίσηςσυλλογή δειγμάτων ψαριών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Metals and trace element concentrations in sediment, in tissues of farmed fish (seabass,Dicentrarchus labrax and gilthead seabream, Sparus aurata), in tissues of wild fishaggregating in the vicinity of fish farm cages and in benthic macroinvertebrates wereinvestigated at fish farms in the Eastern Mediterranean Sea. The main objective of the presentstudy was the detection of the distribution of metals in the the marine environment and of therelationship between their bioaccumulation and bioavailability with various environmentalvariables. Samples were collected from two fish farms in two different sites in the AegeanSea (AEG1 and AEG2) and two in the Ionian Sea (ION1 and ION2), Greece. Sedimentsamples were collected by scuba divers under the cages (0 m) as well as at 5, 10, 25 and 50 mfrom the edge of the cages downstream in the residual current direction and from referencestations located at 400-1000 m from each farm. Fish tissues (muscle, liver, gills, bone,intestine, gonads, stomach, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29318
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29318
ND
29318
Εναλλακτικός τίτλος
Metals and aquaculture: impacts on sediments, benthos and fish
Συγγραφέας
Καλαντζή, Ιωάννα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακάσης Ιωάννης
Περγάντης Σπυρίδων
Πυρίντσος Στέργιος
Δασενάκης Εμμανουήλ
Κεντούρη Μαρουδιώ
Νικολαΐδης Νικόλαος
Τσαπάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μέταλλα και άλλα ιχνοστοιχεία; Θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειες; Ιζήματα; Θαλάσσια εκτρεφόμενα ψάρια; Άγρια ψάρια του συναθροίζονται γύρω από τους ιχθυοκλωβούς; Βενθικά ασπόνδυλα θάλασσας; Γεωχημεία ιζημάτων, βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση; Εκτίμηση κινδύνου και θρεπτικής αξίας από κατανάλωση ψαριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
170 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)