Υδρογεωλογική έρευνα στη λεκάνη του Γαλλικού ποταμού

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τις υδρογεωλογικές και υδροχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην λεκάνη απορροής του Γαλλικού ποταμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα υδρογεωλογικά, υδρολογικά και γεωλογικά στοιχεία της περιοχής έρευνας, προκύπτει ότι η τροφοδοσία των υδροφορέων γίνεται από την κατείσδυση των κατακρημνισμάτων, τη διήθηση του νερού του Γαλλικού ποταμού και από τις επιστροφές των αρδεύσεων. Από τη μελέτη της πιεζομετρίας παρατηρείται μια περιοχή πλευρικής τροφοδοσίας της λεκάνης από το βόρειο τμήμα της χωρίς όμως οι τροφοδοσίες αυτές να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η προσομοίωση της κίνησης του υπόγειου νερού με τη χρήση μαθηματικών ομοιωμάτων (Κώδικας Modflow) δεν ήταν επιτυχής. Από δείγματα που ελήφθησαν από γεωτρήσεις, όσον αφορά τη χημική σύσταση και την ποιότητα του υπόγειου νερού παρατηρείται ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτινων πόρων. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε δύο περιοχές, μια στο νότιο τμήμα της περιοχής έρευνας και μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. Thesis examines the hydrogeological and hydrochemical procedures that take place in the Gallikos river basin. Based on the available hydrogeological, hydrological and geological data of the study area, it is concluded that groundwater recharge occurs from direct infiltration of precipitation, infiltration of the Gallikos river water and irrigation returns. As deduced from the analysis of the compiled piezometric maps, an area of lateral crossflows also contribute to groundwater recharge along the northern margins of the basin. Groundwater flow simulation with the use of mathematical models (Modflow Code), was attempted. However, this exercise proved unsuccessful. Hydrochemical analyses of groundwater samples that were collected from wells revealed and documented considerable water quality deterioration. This problem is pronounced mainly in two zones, one located at the southern part of the basin and the other at the northern part of the basin. The reasons for this are human ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27293
ND
27293
Εναλλακτικός τίτλος
Hydrogeological research in Gallikos river basin
Συγγραφέας
Μάττας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σούλιος Γεώργιος
Δημόπουλος Γεώργιος
Διαμαντής Ιωάννης
Λατινόπουλος Περικλής
Βουδούρης Κωνσταντίνος
Πανώρας Αθανάσιος
Παναγόπουλος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Γαλλικός ποταμός; Υδρολογικό ισοζύγιο; Επιφανειακή απορροή; Πιεζομετρία; Ρύπανση; Βαρέα μέταλλα,
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 359 σ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)