Κριτική παιδαγωγική και γραμματισμός

Περίληψη

Το αντικείμενο της μελέτης ‘Κριτική Παιδαγωγική και Γραμματισμός’ είναι η διαχρονική διερεύνηση των θέσεων δύο σημαντικών εκπροσώπων (ίσως των πιο σημαντικών) του συγκεκριμένου παιδαγωγικού ρεύματος στις ΗΠΑ, των Henry Giroux και Peter McLaren. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε τη διαδρομή των παιδαγωγικών/πολιτικών τους θέσεων από τη στιγμή που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία (τέλη 1970 με αρχές του 1980) έως το 2000. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί την πρσπάθεια να απαντηθεί το κεντρικό ερώτημα που θέτει η εργασία μας που είναι ο προσδιορισμός της σχέσης της οπτικής τους για το γραμματισμό με άλλες οπτικές για το ίδιο ζήτημα. Δύο θεμελιακής σημασίας μεθοδολογικές επιλογές για την απάντηση του κεντρικού ερωτήματος που θέτει η εργασία μας είναι πρώτον, η περιοδολόγηση των θέσεων των Giroux και McLaren, δηλαδή η διερεύνηση των κοινωνικοπολιτικών όρων εντός των οποίων εξελίσσεται το έργο τους και, δεύτερον, η αρχή της συσχέτισης, συσχέτιση του παιδαγωγικού με το πολιτικό, συσχέτιση θέσεων διαφορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The objective of this study ‘Critical Pedagogy and Literacy’ is to investigate the stands taken by two, and probably most significant major representations of the pedagogical trends in the US, Henry Giroux and Peter McLaren. To be more specific, I will trace the development of their pedagogical/political stances from when the first appeared in the literature (between the late 1970s and the early 1980s) to 2000. This decision has been made as part of our efforts to answer the central question in this paper. What defines the relationship between their view and others’ on this issue of literacy. Two fundamental choices in answering the central question posed by our work have been made. Firstly, the investigation of socio-political constraints within which the work of Giroux and McLaren evolves and, secondly, the principle of correlation that is, to relate pedagogy to politics, to correlate stances in different periods, to correlate different or similar views on a theme and to correlate ce ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21717
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21717
ND
21717
Εναλλακτικός τίτλος
Critical pedagogy and literacy
Συγγραφέας
Νικολούδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γρόλλιος Γεώργιος
Τσιάκαλος Γιώργος
Λιάμπας Αναστάσιος
Αποστολίδου Βενετία
Αλεξίου Βασίλης
Ντρενογιάννη Ελένη
Καραγιάννη Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κριτική παιδαγωγική; Γραμματισμός; Θεωρητικές επιρροές; Βασικές έννοιες; Πολιτισμικές σπουδές; Μεταμοντερνισμός; Νεομαρξισμός; Κουλτούρα; Μετασχηματισμός κοινωνικού υποκειμένου - δομών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
470 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)