Μελέτη των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στην βενθική πανίδα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες

Περίληψη

Τα θαλάσσια ιζήματα κατοικούνται και μεταβάλλονται από τους βενθικούς οργανισμούς δημιουργώντας μια σειρά παραμέτρων που αλληλεπιδρούν, ενώ τα συστήματά που δημιουργούν μπορεί να καλύπτουν από τοπικής μέχρι παγκόσμιας κλίμακας διεργασίες. Οι ανθρωπογενείς επιδράσεις επηρεάζουν τα παράκτια βενθικά συστήματα. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ιχθυοκαλλιεργειών φαίνεται ότι συχνά εγκαθίστανται πάνω από τα σημαντικά ενδιαιτήματα των λειμώνων Posidonia oceanica επειδή τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών (ισχυρά ρεύματα, καλή ποιότητα νερού και αδρά ιζήματα) ταιριάζουν απόλυτα με τις απαιτήσεις των ιχθυοτροφείων. Για την μελέτη της επίδρασης των ιχθυοκαλλιεργειών σε διαφορετικά ενδιαιτήματα και ιζήματα της Μεσογείου ερευνήθηκαν οι διαφορές στο πρότυπο μεταβολής διαφορετικών τύπων ιζήματος σε ιζήματα οργανικά εμπλουτισμένα από ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες. Ως περιοχές ελέγχου επιλέχθηκαν ιζήματα από λασπώδη και αμμώδη ενδιαιτήματα (σε γειτνίαση με λειμώνες φανερόγαμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The habitat inhabited by and in turn modified by the benthos is the result of many interacting factors, of regimes which cover scales from the global to the local, and of the intimate linkages between the water column and its factors and the substratum and its factors. Human impacts have major effects in the coastal benthic systems. In the case of Mediterranean fish farms it seems that they often are settled in the important habitat of Posidonia oceanica fields because the environmental characteristics of these areas (strong currents, good water quality, coarse sediment) fit perfectly with the special requirements of the fish farms. To study the impact of fish farming in different benthic Mediterranean habitats it was examined the pattern of organically enriched sediments by fish farming activities in a gradient of different sediment types. As testing grounds, muddy and seagrass habitats were chosen because of the different biogeochemical characteristics and functions of these areas. O ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/17416
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/17416
ND
17416
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of aquaculture to the benthic macrofauna and the ecosystem functions
Συγγραφέας
Παπαγεωργίου, Ναυσικά (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακάσης Ιωάννης
Μυλωνάς Μωυσής
Παυλίδης Μιχάλης
Νικολαΐδου Άρτεμις
Λύκα Κωνσταντία
Αρβανιτίδης Χρήστος
Ελευθερίου Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ποικιλότητα; Οικοσυστημική λειτουργία; Επιδράσεις ιχθυοκαλλιεργειών; Βενθική μικροπανίδα; Λειτουργική σύσταση; Οργανικός εμπλουτισμός; Μεσόγειος Θάλασσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
153 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)