Σύνθετη Αναζήτηση


     
Αποτελέσματα/σελίδα  |  Ταξινόμηση ανά Σε σειρά
Αποτελέσματα για 171-180 από 811

ΗμερομηνίαΤίτλοςΣυγγραφέαςΚείμενο Διατριβής
2016Μοριακή και βιοχημική ανάλυση του γονιδίου β-γλυκοσιδάση της ολευρωπαΐνης στην ανάπτυξη και άμυνα της ελιάςΚουδουνάς, Κωνσταντίνος Ά.
2016Οργανιδιακή λειτουργικότητα και μοριακή διασταυροεπικοινωνία (cross-talk) στη σηματοδότηση της ανάπτυξης του ArabidopsisΤσιτσεκιάν, Ντικράν Χ.
2016Μελέτη της φυσιολογικής ενηλικίωσης κονδύλων πατάτας Solanum tuberosum L., παραγόμενους in vivoΚαρανίσα, Θεοδώρα Θ.
2016Αναπρογραμματισμός του μεταβολισμού του Lotus japonicus σε μεταγραφικό, βιοχημικό και μεταβολομικό επίπεδο κατά τη συμβιωτική αζωτοδέσμευσηΚαλλονιάτη, Χρυσάνθη Π.
2016Ανάπτυξη φωταυγών αυτοματοποιημένων μεθόδων αναλύσεωςΒασιλείου, Ευστάθιος Γ.
2016Αυθεντικότητα τροφίμων: ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό σπανίων γαιών ως δείκτη γεωγραφικής προέλευσηςΔανέζης, Γεώργιος Π.
2016Αξιολόγηση και βελτίωση ποικιλιών αραβοσίτου για την αειφορική παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕλλάδαΜαριόλης, Νικόλαος Α.
2016Μελέτη επίδρασης βιοϋμενίων τροφιμογενών παθογόνων ως παραγόντων διασταυρούμενης μόλυνσης σε οικιακό περιβάλλονΓκάνα, Ελένη Ν.
2016Επίδραση αμπελουργικών τεχνικών στα συστατικά που διαμορφώνουν τον οργανοληπτικό χαρακτήρα των ερυθρών οίνωνΚυραλέου, Μαρία Σ.
2016Εφαρμογές της υπέρυθρης φασματοσκοπίας (FT-IR) και της φασματοσκοπίας Raman (FT-Raman) στη μελέτη συστατικών γεωργικών προϊόντων: Η περίπτωση του kenaf, του μελιού και των φύλλων της μουριάςΜπατσούλης, Απόστολος Ν.