Μελέτη του παθοφυσιολογικού ρόλου του Dnajc11 γονιδίου σε ένα μοντέλο νευρομυϊκής νόσου στο ποντίκι

Περίληψη

Οι μιτοχονδριακές ασθένειες εμφανίζονται κυρίως με νευρολογικά συμπτώματα, ενώ στη πλειοψηφία τους παραμένουν ανίατες λόγω της άγνωστης αιτιολογίας τους. Η μελέτη της μοριακής βάσης και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών είναι δύσκολη στη περίπτωση των μιτοχονδριακών ασθενειών καθώς δεν υπάρχουν τα κατάλληλα γενετικά μοντέλα. Πρόσφατα, το γονίδιο Dnajc11 αναγνωρίστηκε ως ένα νέο γενετικό αίτιο για την εμφάνιση ενός θνησιγόνου νευρομυϊκού φαινοτύπου στα DnaJC11spc/spc ποντίκια που χαρακτηρίζεται από δομικές αλλαγές των μιτοχονδρίων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η DNAJC11 πρωτεΐνη εντοπίζεται στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη και φαίνεται να αλληλεπιδρά με μέλη του συμπλόκου MICOS που οργανώνει τις αναδιπλώσεις της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων. Ωστόσο, η λειτουργία της πρωτεΐνης DNAJC11 παραμένει άγνωστη και η ανάλυση των DnaJC11spc/spc ποντικιών αναμένεται να διελευκάνει τους παθογενετικούς μηχανισμούς που επάγονται από την απουσία της. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής πραγμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Mitochondrial disorders manifest mainly with neurological symptoms, while the majority remains untreatable due to their unknown etiology. Studying the molecular basis and the pathophysiological mechanisms of mitochondrial diseases is difficult, since there are not enough genetic models. Recently, the Dnajc11 gene was identified as the causative mutation in a deadly neuromuscular phenotype in DnaJC11spc/spc mice characterized by structural mitochondrial abnormalities in central nervous system. DNAJC11 localizes in the outer mitochondrial membrane, where it interacts with members of the MICOS complex, which regulates cristae organization. However, DNAJC11 function remains unknown and analysis of the DnaJC11spc/spc mice is expected to enlighten the pathogenic mechanisms deriving by its absence. In the present thesis: a) we assessed mitochondrial activity in tissues from DnaJC11spc/spc mice in order to detect the effect of DNAJC11 depletion in mitochondrial function, b) deregulated protein ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 11/2029)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46558
ND
46558
Εναλλακτικός τίτλος
Studying the pathophysiological role of Dnajc11 role in a mouse model of neuromuscular disease
Συγγραφέας
Βιολιτζή, Φωτεινή Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Γενετικής
Εξεταστική επιτροπή
Ντούνη Ελένη
Ηλιόπουλος Ηλίας
Παναγιώτου Γεώργιος
Λάμπρου Νικόλαος
Χαραλάμπους Σύλβα
Κοσμίδης Νικόλαος
Κουμάντου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
DnajC11; Νευρομυικός φαινότυπος; Μιτοχόνδρια; Σύμπλοκο MICOS; Πρωτεομική ανάλυση; Αλληλεπιδράσεις; Ανοσοκατακρήμνιση; Αέρια χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας; Διαγονιδιακά ποντίκια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiv, 206 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.