Η επίδραση πειραματικών παραμέτρων και παραμέτρων μοντελοποίησης στην συνδυαστική ηλέκτρο- και μαγνητό- εγκεφαλογραφική ανάλυση πηγών και στη βέλτιστη διακρανιακή ηλεκτρική διέγερση επιληπτικής δραστηριότητας και δραστηριότητας από τον σωματοαισθητηριακό φλοιό

Περίληψη

Εισάγονται νέες πειραματικές παράμετροι και παράμετροι μοντελοποίησης για τη διερεύνηση των επιδράσεων στη συνδυασμένη ηλεκτροεγκεφαλογραφία (HEΓ) και μαγνητοεγκεφαλογραφία (ΜΕΓ) - ανάλυση πηγής ΗΜΕΓ και βελτιστοποίηση της διακρανιακής ηλεκτρικής διέγερσης (ΗΔ) της σωματοαισθητικά προκλητής και επιληπτικής δραστηριότητας. Μετρώνται ταυτόχρονα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των σωματοαισθητικά προκλητών δυναμικών (ΣΠΔ) και πεδίων (ΣΠΠ) που προκαλούνται από διαφορετικούς τύπους διέγερσης για ομαδικές έρευνες ευαισθησίας και αυθόρμητες μετρήσεις ΗΕΓ και MEG για την προεγχειρητική διάγνωση της επιληψίας. Κατασκευάζονται εξατομικευμένα μοντέλα αγωγών όγκου κεφαλής πεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση του εμπρόσθιου προβλήματος της ανάλυσης πηγής. Για τον σκοπό αυτό, εισάγεται μια οιονεί αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας εικόνας, συνδυάζοντας μαγνητικές τομογραφίες T1 και T2. Για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση των αγώγιμων ιδιοτήτων του εγκεφάλου χρησιμοποιείται η απεικόνιση τανυστή διάχυσης. Η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

New experimental and modeling parameters are introduced to investigate effects on combined electroencephalography (EEG) and magnetoencephalography (MEG) – EMEG source analysis and transcranial electric stimulation (TES) optimization of somatosensory evoked and epileptic activity. Simultaneous data are measured, including somatosensory evoked potentials (SEP) and fields (SEF) elicited by different stimulation types for group-based sensitivity investigations and spontaneous EEG and MEG measures for presurgical epilepsy diagnosis. Individualized finite element head volume conductor models are constructed in the solution of the forward problem of source analysis. For this purpose, a quasi-automatic image processing procedure is introduced, combining T1-weighted and T2-weighted MRIs. For realistic modeling of the conductive properties of brain, diffusion tensor imaging is used. Skull conductivity is individually calibrated due to its high inter-subject variability and influence on EEG and E ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Neue experimentelle und modellierende Parameter werden eingeführt, um die Auswirkungen auf die kombinierte Elektroenzephalographie (EEG) und Magnetenzephalographie (MEG) zu untersuchen - EMEG-Quellenanalyse und Optimierung der transkraniellen elektrischen Stimulation (TES) von somatosensorisch evozierter und epileptischer Aktivität. Es werden simultane Daten gemessen, einschließlich somatosensorisch evozierter Potentiale (SEP) und Felder (SEF), die durch verschiedene Stimulationstypen für gruppenbasierte Sensitivitätsuntersuchungen und spontane EEG- und MEG-Messungen für die präoperative Epilepsiediagnose hervorgerufen werden. Bei der Lösung des Vorwärtsproblems der Quellenanalyse werden individualisierte Finite-Elemente-Kopfvolumenleitermodelle konstruiert. Zu diesem Zweck wird ein quasi-automatisches Bildverarbeitungsverfahren eingeführt, das T1-gewichtete und T2-gewichtete MRTs kombiniert. Zur realistischen Modellierung der leitfähigen Eigenschaften des Gehirns wird die Diffusionste ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/55726
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/55726
ND
55726
Εναλλακτικός τίτλος
The effect of experimental and modeling parameters on combined EEG/MEG source analysis and transcranial electric stimulation optimization of somatosensory and epilepsy activity
Συγγραφέας
Αντωνακάκης, Μάριος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Technische Universität Ilmenau. Fakultät für Informatik und Automatisierung
Εξεταστική επιτροπή
Haueisen Jens
Wolters Carsten
Zervakis Michail
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΒιοϊατρική Μηχανική ➨ Βιοϊατρική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ); Μαγνητοεγκεφαλογραφία (ΜΕΓ); Ανάλυση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με πεπερασμένα στοιχεία; Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά; Εστιακή επιληψία; Ηλεκτρική διέγερση; Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας; Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
Χώρα
Γερμανία
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.