Μια διερεύνηση της χρήσης της θεωρίας και των οποτικοποιήσεων στις παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς για να βοηθηθεί το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης να προλαμβάνει και να ελέγχει τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Περίληψη

Η αλλαγή της συμπεριφοράς του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης είναι εξαιρετικής σημασίας στην πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων (IPC) και τη μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (HAIs). Για το λόγο αυτό, πολλές υποστηρικτές παρεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί σε συναφή πεδία όπως αυτό της υγιεινής των χεριών (HH). Οι έννοιες της θεωρίας και της οπτικοποίησης στην έρευνα αλλαγής συμπεριφοράς περιγράφονται καλά σε όλες τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς παρέχουν συστηματικές και καινοτόμες παρεμβάσεις και λύσεις. Ωστόσο, η χρήση καθεμιάς από αυτές τις έννοιες σε παρεμβάσεις στην IPC και η έρευνα που σχετίζεται με τις HAIs δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά ούτε και η χρήση τους συνδυαστικά. Η παρούσα διατριβή στόχευε λοιπόν να διερευνήσει αυτό το πεδίοεις βάθος με σκοπό την ανάπτυξη προτάσεων βασισμένες σε τεκμήρια για το σχεδιασμόπαρεμβάσεων αλλαγής συμπεριφοράς που συνδυάζουν τη θεωρία και τις οπτικοποίησεις.Η μελέτη περιλαμβάνει μια διαδοχική πολυμεθοδική πραγματιστική έρευνα. Ειδικότερα πε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Changing healthcare staff’s behaviours is of paramount importance inimproving infection prevention and control (IPC) and decreasing healthcare-associated infections (HAIs). Thus, many supportive interventions have beendeveloped in pertinent areas such as hand hygiene (HH). The concepts of theoryand visualisation in behaviour change research are well described and embracedacross the social sciences as they provide rigorous and innovative interventionalsolutions. However, the use of each of these concepts within interventions in IPCand HAIs related research has not been systematically researched and neither hastheir use in combination. The current thesis thus aimed to explore this field indepth with a view to developing evidence-based recommendations for designingbehaviour change interventions combining theory and visualisation.The study comprises a sequential multimethod pragmatic inquiry. Thiscommenced with conducting two separate integrative literature reviews exploringthe wider conte ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52256
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52256
ND
52256
Εναλλακτικός τίτλος
An exploration of the use of theory and visualisation in behaviour change interventions to help healthcare staff prevent and control healthcare-associated infections
Συγγραφέας
Τσατταλιός, Κωνσταντίνος του Τσαμπίκος-Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
University of Aberdeen
Εξεταστική επιτροπή
Macduff Colin
Henderson Sarah
Stephen Audrey
Tona Antonella
Price Lesley
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων; Αλλαγή συμπεριφοράς; Θεωρία; Οπτικοποίηση; Τεχνική των Δελφών; Ομάδα εστίασης; Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.