Διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα

Περίληψη

Οι τρέχουσες παγκόσμιες εξελίξεις των συστημάτων υγείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία δημιουργούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας. Εξαιτίας της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης για εκπαίδευση, αλλά και ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας, η εκτίμηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθίσταται αναγκαία συμπεριλαμβανομένων και των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, με κύριους άξονες την επίδοση, την ιεράρχηση των αναγκών και την επαγγελματική εξέλιξή τους, καθώς και τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και προγραμματισμό κατάρτισης. Η μελέτη διεξήχθη σε 4 δημόσια και 3 ιδιωτικά νοσοκομεία κατά το χρονικό διάστημα 15/04/2017 έως 30/08/2017. Διανεμήθηκε το έγκυρο, αξιόπιστο και ψυχομετρικό ερωτηματολόγιο των Hennessy-Hicks (1996) «Training Need ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current global developments of health system in public and private hospitals create the need for continuing education of health care professionals with the aim of ensuring high quality health care. Due to the continuing increasing demand for education, as well as also the development of health services, the assessment and evaluation of educational needs become necessary including the limited financial resources. The aim of the present study is the identification and evaluation of the educational needs of health care professionals both in public and private hospitals in Greece, with main shafts the performance, the prioritization of needs and their professional development, as well as a more efficient scheduling and planning training. The present study was conducted in four public and three private hospitals during the period from 15/04/2017 to 30/08/2017. The valid, reliable and psychometric questionnaire of Hennessy-Hicks (1996) «Training Needs Analysis Questionnaire» was distri ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46641
ND
46641
Εναλλακτικός τίτλος
Identification and evaluation of the training needs of health care professionals in Greece
Συγγραφέας
Τσαντίλη, Ιωάννα του Ελευθέριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηδήμα Σταματίνα
Πέκκα - Οικονόμου Βικτώρια
Βοζίκης Αθανάσιος
Παντελίδης Παντελής
Σαμπράκος Ευάγγελος
Χλέτσος Θεολόγος - Μιχαήλ
Ιωακειμίδη Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικές ανάγκες; Επαγγελματίες υγείας; Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
5, xiv, 241 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.