Η συμβολή της μεγαλοκυτταρικής θεωρίας στη διερεύνηση της δυσλεξίας. Αξιολόγηση του μουσικού παράγοντα κατά την εφαρμογή ΕΕG

Περίληψη

Ιστορικό: Η δυσλεξία είναι μια από τις πιο συχνές ειδικές μαθησιακές διαταραχές που επηρεάζουν περισσότερο από το 15% του πληθυσμού παιδιών σχολικής ηλικίας. Συχνά έχει συσχετιστεί με ελλείμματα στη φωνολογική ενημερότητα που προκαλούνται κυρίως από ακουστικές και οπτικές αδυναμίες να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν φωνήματα και γραφήματα μέσα σε λέξεις. Τεχνικές νευροαπεικόνισης όπως καταγραφές EEG έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την εκτίμηση των ημισφαιρικών διαφορών στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου μεταξύ ατόμων με και χωρίς δυσλεξία. Αν και η δυσλεξία είναι μία διά βίου διαταραχή που υφίσταται έως την ενηλικίωση, πολύ λίγες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο τον ενήλικο πληθυσμό. Μέθοδος: Σε αυτήν τη μελέτη, εξετάστηκαν οι διαφορές ενεργοποίησης του εγκεφάλου μεταξύ 12 τυπικών (ομάδα ελέγχου) και 14 φοιτητών με δυσλεξία (πειραματική ομάδα) που σπουδάζουν στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε τρεις διαφορετικές δοκιμασίες σε επίπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: Dyslexia is one of the most frequent specific learning disorders affecting more than 15% of school-age children population. It has often been associated with deficits in phonological awareness mainly caused by auditory and visual inabilities to recognize and discriminate phonemes and graphemes within words. Neuroimaging techniques like EEG recordings have been widely used to assess hemispheric differences in brain activation between students with dyslexia and their typical counterparts. Although dyslexia is a lifelong disorder which persists into adulthood, very few studies have been carried out targeting in adult population. Method: In this study, we examined the brain activation differences between 12 typical (control group) and 14 students with dyslexia (experimental group) all studying in the School of Health Sciences at the University of Ioannina. The participants underwent three different experimental conditions, such as auditory discrimination, visual recognition, an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49491
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49491
ND
49491
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution of magnocellular theory to the investigation of dyslexia. Evaluation of the musical factor during EEG recording
Συγγραφέας
Χριστοδουλίδης, Παύλος του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Πέσχος Δημήτριος
Ευαγγέλου Άγγελος
Ζακοπούλου Βικτωρία
Μπαλτογιάννης Δημήτριος
Ράγκος Βασίλειος
Ντουνούση Ευαγγελία
Τζάλλας Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Πειραματικη και Γνωστική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναπτυξιακή δυσλεξία; Μεγαλοκυτταρική θεωρία; Οπτικοακουστική λεκτική αναγνώριση; Ενήλικες με δυσλεξία; Ρυθμοί EEG; Διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή; Ταξινομητής Τυχαίων Δασών; Emotiv EPOC+
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)