Σχέσεις δομής-λειτουργίας διαμεμβρανικών μεταφορέων

Περίληψη

Οι μεταφορείς είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που πραγματοποιούν την επιλεκτική μεταφορά ουσιών μέσω των μεμβρανών. Τα μέλη της οικογένειας μεταφορέων NAT (Nucleobase Ascorbate Transporter family) είναι συμμεταφορείς H+ ή Na+ ειδικοί για την πρόσληψη είτε πουρινών και πυριμιδινών είτε L-ασκορβικού οξέος [1]. Παρά το γεγονός ότι αρκετά μέλη έχουν μελετηθεί εκτενώς σε γενετικό, βιοχημικό και κυτταρικό επίπεδο και οι δομές μελών από το βακτήριο Escherichia coli and τον μύκητα Aspergillus nidulans έχουν δημοσιευθεί παρέχοντας μια πληθώρα δεδομένων για τον μηχανισμό λειτουργίας, τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι ικανά να εξηγήσουν πλήρως το πως καθορίζεται η εκλεκτικότητα των υποστρωμάτων [2,3]. Καλά χαρακτηρισμένα μέλη από τα βακτήρια, τους μύκητες και τα φυτά μεταφέρουν ειδικά πουρίνες η/και πυριμιδίνες ενώ τα θηλαστικά και άλλα σπονδυλωτά διαθέτουν μέλη που είναι ειδικά για L-ασκορβικό οξύ (SVCT1/2) αλλά και μέλη ειδικά για νουκλεοτιδικές βάσεις (π.χ. rSNBT1) [4,5]. Τα σπονδυλωτά διαθέτουν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Transporters are transmembrane proteins that mediate the selective translocation of solutes across biological membranes. Members of the ubiquitous Nucleobase Ascorbate Transporter (NAT) family are H+ or Na+ symporters specific for the cellular uptake of either purines and pyrimidines or L-ascorbic acid [1]. Despite the fact that several members have been extensively characterized at a genetic, biochemical or cellular level, and crystal structures of NAT members from Escherichia coli and Aspergillus nidulans have been determined pointing to a mechanism of transport, the current knowledge cannot explain how substrate selectivity is determined [2,3]. Functionally characterized NATs from bacteria, fungi and plants are specific for nucleobases, but rather surprisingly, mammals and other vertebrates possess NAT homologues that are specific for L-ascorbate transport (SVCT1/2) in addition to nucleobase specific members (i.e. rSNBT1) [4,5]. Vertebrates also include a third distinct paralogue of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/49214
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49214
ND
49214
Εναλλακτικός τίτλος
Structure-function relationships in transmembrane transporters
Συγγραφέας
Κουρκούλου, Αθανασία - Βασιλική του Ιωάννης
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Τομέας Βοτανικής. Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Διαλλινάς Γεώργιος
Byrne Barnadette
Φριλίγγος Ευστάθιος
Μικρός Εμμανουήλ
Στραβοπόδης Δημήτριος
Γουρνάς Χρήστος
Χαραλαμπίδης Κοσμάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Βιοχημεία και Μοριακή βιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Μικροβιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαμεμβρανικοί μεταφορείς; Μεταφορείς; Οικογένεια ΝΑΤ; Ασκομύκητας Aspergillus nidulans; Γενετική; Νουκλεοβάσεις; Ασκορβικό οξύ; UapA; rSNBT1
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
207 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)