Συνθήκες απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων των "ενοικιαζόμενων" και "ψευδο-εργολαβικών" εργαζομένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Περίληψη

Η Διδακτορική Διατριβή εξετάζει από την οικονομική, νομική-θεσμική και κοινωνιολογική διάσταση δύο εξωτερικά ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι συνθήκες απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων των “ενοικιαζόμενων” εργαζόμενων μέσω Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α) καθώς και των “ψευδο-εργολαβικών” ή “ψευδο-έργο” ή “κρυφο-ενοικιαζόμενων” ή “εργολαβικών-ενοικιαζόμενων” εργαζομένων μέσω Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (εργολαβικές επιχειρήσεις) στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτές οι μορφές απασχόλησης αναπτύσσονται ραγδαία στην αγορά εργασίας και χρησιμοποιούνται ως πολιτικές αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με την παράλληλη μείωση του εργασιακού τους κόστους. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κίνητρα των εργοδοτών και των εργαζομένων που αναζητούν ή προσφέρουν αντίστοιχα εργασία μέσω αυτών των μορφών απασχόλησης. Επίσης, μελετάται αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τα ατομ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The Doctoral Thesis shall examine the economic, legal-institutional, and sociological dimension of two externally flexible forms of employment. We shall specifically examine the employment-working conditions and industrial relations of «temporary agency employees» through Temporary Work Agencies (TWAs) as well as the «pseudo-contracting» or «pseudo-project» employees or «hidden-temporary agency employees» or «contracting-temporary agency employees» through Businesses Provision Services (contracting companies) in Greece and Europe. These forms of employment are rapidly growing in the labour market and are being used as policies for addressing the economic crisis, increasing the competitiveness and productivity of the businesses with the simultaneous reduction in their labour cost. The motivation of employers and employees that are seeking or respectively offering employment through these forms of employment shall be specifically presented. We shall moreover examine the institutional fra ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
DOI
10.12681/eadd/49200
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/49200
ND
49200
Εναλλακτικός τίτλος
Employment conditions and industrial relations of “temporary agency workers” and “pseudo-contracting” employees in Greece and Europe
Συγγραφέας
Ρομποτή, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Ιωαννίδης Αλέξης
Παπαθεοδώρου Χρίστος
Πεμπετζόγλου Μαρία
Παπαναστασίου Στέφανος
Μαυρουδέας Σταύρος
Κουτρούκης Θεόδωρος
Γράβαρης Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Εργασιακές σχέσεις και Εργασία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες ➨ Κοινωνικές επιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
"Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι"; "Ψευδο-εργολαβικοί εργαζόμενοι"; Οικονομικά εργασίας; Εργασιακές σχέσεις; Κοινωνιολογία της εργασίας; Τραπεζικός κλάδος; Μικτή μεθοδολογία; Αθήνα; Θεσσαλονίκη; Πάτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvii, 393 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.