Βία στις συντροφικές σχέσεις: διερευνώντας την οπτική και τις πεποιθήσεις των νεαρών ατόμων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη της οπτικής και των πεποιθήσεων για τη βία στις συντροφικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα νεαρά άτομα νοηματοδοτούν και ερμηνεύουν τη βία στις ετεροφυλοφιλικές συντροφικές σχέσεις εκτός πλαισίου γάμου ή συμβίωσης. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά εξήντα τρεις φοιτητές/τριες, ηλικίας 18-25 ετών, εκ των οποίων είκοσι πέντε ήταν άνδρες και τριάντα οκτώ ήταν γυναίκες. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας ήταν ποιοτική και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο των ομάδων εστίασης. Συνολικά, διενεργήθηκαν δεκαεπτά ομάδες εστίασης (δέκα ομάδες γυναικών και επτά ομάδες ανδρών). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Θεματική Ανάλυση (Reflexive Thematic Analysis, Braun & Clarke, 2006). Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, εκτός από την «προφανή» ως προς την αναγνώρισή της σωματική βία, ο προσδιορισμός μιας συμπεριφοράς ως βίαιης αποτελεί μια πολύπλοκη και πολυπαραγοντική διεργασία. Όσον αφορά την α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis focuses on the study of views and beliefs about dating violence. Specifically, it aims to explore how young people give meaning to and interpret violence in heterosexual intimate relationships outside the context of marriage or cohabitation. Sixty-three students, aged 18-25, of whom twenty-five were men and thirty-eight were women, participated in the study. The methodological approach of the research was qualitative and data were collected using the method of focus groups. In total, seventeen focus groups were conducted (ten groups of women and seven groups of men). Reflexive Thematic Analysis (Braun & Clarke, 2006) was used for data analysis. The findings show that apart from the “obvious”, regarding its recognition, physical violence, defining a behavior as violent is a complex and multifactorial process. As for the etiology of violence, it was constructed in the narratives of young people either through a gender-neutral or a gendered perspective. Young p ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/48927
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48927
ND
48927
Εναλλακτικός τίτλος
Violence in close interpersonal relationships: investigating young people's approaches and beliefs
Συγγραφέας
Μαύρου, Σταυρούλα του Απόστολος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας. Τομέας Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Δεληγιάννη-Κουιμτζή Βασιλική
Στογιαννίδου Αριάδνη
Ψάλτη Αναστασία
Σακκά Δέσποινα
Αθανασιάδου Χριστίνα
Φίγγου Ευαγγελία
Μπάκα Αφροδίτη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Βία; Συντροφικές σχέσεις; Νεαρά άτομα; Ποιοτική έρευνα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
262 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.