Κατασκευή εκπαιδευτικού, διαδραστικού, ψηφιακού περιβάλλοντος συνεργατικής αφήγησης πολλαπλών αναπαραστάσεων

Περίληψη

Η αφήγηση αποτελεί την ραχοκοκαλιά της ανθρώπινης επικοινωνίας. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας γνώση για οποιοδήποτε αντικείμενο μεταδίδεται μέσω ιστοριών, ενώ σύνθετες έννοιες ή πληροφορίες γίνονται ευκολότερα κατανοητές μέσω της χρήσης τους. Τελευταία, ωστόσο, η αφήγηση έχει εμπλουτιστεί με τη συνέργεια των τεχνολογικών εξελίξεων δίνοντάς της μια νέα διάσταση, την ψηφιακή αφήγηση. Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο για την τάξη του 21ου αιώνα αποτελώντας τεκμηριωμένα παράγοντα κλειδί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά το ότι μεγάλος αριθμός ερευνών εστιάζει στο σχεδιασμό και στη χρήση λογισμικών ψηφιακής αφήγησης, μοντέλα παιδαγωγικής αξιολόγησης και σχεδίασης λογισμικών ψηφιακής αφήγησης έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί. Επιπλέον, λογισμικά εκπαιδευτικής ψηφιακής αφήγησης που πληρούν βασικές παιδαγωγικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και στοχεύουν στη διάγνωση και στο ξεπέρασμα των παρανοήσεων των μαθητών έως σήμερα δεν έχουν αναφερθεί απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Storytelling is the backbone of human communication. Throughout the history of mankind, knowledge of any subject has been transmitted through stories, while complex concepts or information become easier understood through their use. Recently, however, storytelling has been enriched by the synergy of technological advances giving it a new dimension, digital storytelling. Digital storytelling is a powerful pedagogical tool for the 21st century classified as a key factor in the educational process. Although many studies have focused on the design and use of digital storytelling software, models for pedagogical evaluation and design of digital storytelling software have not yet been reported. In addition, educational digital storytelling software that meets basic pedagogical standards in accordance with modern learning theories and aims to diagnose and overcome students' misconceptions has not yet been reported by researchers. In the context of the research field of Technologically Support ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2024)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48742
ND
48742
Εναλλακτικός τίτλος
Implementation of an educational, interactive, collaborative digital storytelling environment with multiple representations
Συγγραφέας
Ψώμος, Παναγιώτης του Ευστράτιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Κορδάκη Μαρία
Παπαστεργίου Μαρίνα
Νταραντούμης Αθανάσιος
Καβακλή Ευαγγελία
Καλλονιάτης Χρήστος
Κλωνάρη Αικατερίνη
Φεσάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακή αφήγηση; Εκπαιδευτική τεχνολογία; Αφήγηση; Τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση; Εκπαιδευτικό λογισμικό; Προσαρμοστική μάθηση; Παρανόηση; Εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
448 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.