Η απαγόρευση των κομματικών εκδηλώσεων των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη συστηματική και ιστορική ερμηνεία της απαγόρευσης των κομματικών εκδηλώσεων των δικαστικών λειτουργών, βάσει του άρθρου 29§3 εδ. α’ του ισχύοντος Συντάγματος. Στη βάση αυτής, η μελέτη αποπειράται την ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και κυρίως του άρθρου 91§4 περ. β) του Κώδικα, ελέγχοντας τη συμφωνία των νομοτυπικών υποστάσεων που οριοθετούν το δικαίωμα έκφρασης των δικαστικών λειτουργών με τις συνταγματικές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα, η μελέτη περιλαμβάνει συγκριτική έρευνα των προϋποθέσεων της δημόσιας έκφρασης γνώμης των δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με την ΕΣΔΑ και τις ρυθμίσεων ευρωπαϊκών νομοθεσιών. Όπως συνάγεται, απαιτείται στενή ερμηνεία της διερευνώμενης απαγόρευσης, η οποία ισχύει για τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν συσταθεί υπό τους όρους του Ν.3023/2002 και δεν επιτρέπεται να επεκταθεί σε άλλες μορφές συσσωματώσεων, όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Παράλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study deals with the systematic and historical interpretation of the ban on party events of court officials, based on article 29§3 ed. a) of the current Constitution. On this basis, the study attempts the interpretive approach of the relevant provisions of the Code of Organization of Courts and the Status of Judicial Officers and mainly of article 91§4 par. in agrrement with the constitutional provisions. In addition, the study includes a comparative study of the conditions for the public expression of the opinion of judicial officials in accordance with the ECHR and the regulations of European legislation. As it can be concluded, a narrow interpretation of the investigated ban is required, which applies to political parties that have been established under the terms of Law 3023/2002 and may not be extended to other forms of aggregation, such as trade unions. At the same time, from the interpretative approach of the ECHR to the protection of the free expression of opinion a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48698
ND
48698
Εναλλακτικός τίτλος
The prohibition of political party events for judicial officials in accordance with the greek and the european law and case law
Συγγραφέας
Βουβονίκος, Ευάγγελος-Ορέστης του Πάτροκλος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Παπασπύρου Νικόλαος
Σπυρόπουλος Φίλιππος
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Ευστρατίου Παύλος-Μιχαήλ
Κονδύλης Βασίλειος
Χρήστου Βασιλική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΝομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Συνταγματικό δίκαιο; Συγκριτικό δίκαιο; ΕΣΔΑ; Πειθαρχικό δίκαιο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
153 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.