Η επίδραση διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων στην πολλαπλή νοημοσύνη και στην επίτευξη των στόχων της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Ο κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων – δασκαλοκεντρικών, συνδυασμός δασκαλοκεντρικών και μαθητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με την κυρίαρχη νοημοσύνη κάθε μαθητή - στις πολλές νοημοσύνες των μαθητών. Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας όλων των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. β. Η διερεύνηση του κλίματος παρακίνησης που επικρατεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. γ. Η διερεύνηση του βαθμού της ικανοποίησης που αποκομίζουν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους στο μάθημα. δ. Η διερεύνηση του βαθμού της εκμάθησης των κινητικών δεξιοτήτων μέσα από τρεις διδακτικές προσεγγίσεις. ε. Να εξετάσει το φύλο ως παράγοντα διαφοροποίησης της ανάπτυξης των «πολλών νοημοσυνών», του κλίματος παρακίνησης και της ικανοποίησης. Στην έρευνα πήραν μέρος : α. 657 μαθητές, για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου που αξ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of the research was to investigate the influence of different teaching approaches – teacher-centric, combination of teacher- centred and student- centred teaching methods, collaborative teaching method according to the dominant intelligence of each student – on the students' many intelligences. Individual objectives of the survey were: a. To check the validity and reliability of all questionnaires used in the survey. b. The investigation of the climate of motivation that prevails during the course. c. The examination of the degree of satisfaction that students derive from participating in the course. Exploring the degree of learning of motor skills through three teaching approaches. e. To consider gender as a factor in differentiating the development of 'many meanings', the climate of motivation and satisfaction. In the survey participated: a. 657 students, to check the validity and reliability of the questionnaire that evaluates "many intelligences". b. 469 students, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48603
ND
48603
Εναλλακτικός τίτλος
The impact of different teaching approaches on multiple intelligence and the achievement of the subject of physical education in elementary education
Συγγραφέας
Μασάδης, Γρηγόριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Φιλίππου Φίλιππος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Κούλη Όλγα
Αντωνίου Παναγιώτης
Δέρρη Βασιλική
Ζέτου Ελένη
Μιχαλοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Δασκαλοκεντρικά & μαθητοκεντρικά στιλ διδασκαλίας; Κλίμα παρακίνησης; Ικανοποίηση μαθητών/τριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 248 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.