Διοίκηση ολικής ποιότητας (Δ.Ο.Π.) και εκπαίδευση: η περίπτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περίληψη

Η εφαρμογή της ΔΟΠ σε έναν οργανισμό προσδιορίζει την ανάγκη παρακολούθησης της συμμόρφωσης σε καθιερωμένους στρατηγικούς στόχους και της επίτευξης αριστείας διαχείρισης, στο σύνολο του ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό, ποιότητα και αξιολόγηση συνδέονται με τον ίδιο σκοπό, αφού η αξιολόγηση, ως σημαντική παράμετρος της ΔΟΠ, προσθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την επίτευξή της. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο της Διοίκησης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο αφορά την ύπαρξη δράσεων και πολιτικών για την εφαρμογή της ΔΟΠ, και να αναλύσει τις δυνατότητες μιας σχολικής μονάδας ανάληψης πρωτοβουλιών εφαρμογής δεικτών ποιότητας, που θα στοχεύουν μεταξύ άλλων στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The application of TQM in an organization identifies the need to monitor compliance with established strategic objectives and achievement of management excellence, throughout the institution. In this context, quality and evaluation are linked to the same purpose, since evaluation, as an important parameter of TQM, adds quality characteristics that enhance its achievement. The present research aims to investigate the existence of actions and policies required for the implementation of TQM in the field of Primary Education. It further intends to analyze the potential of a school unit to undertake initiatives for the implementation of quality indicators, which will aim, amongst others, at the evaluation of the educational work.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48539
ND
48539
Εναλλακτικός τίτλος
Total quality management (T.Q.M.) and education: the case of primary education
Συγγραφέας
Καϊσέρογλου, Νικόλαος του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Σφακιανάκη Ελένη
Γιαννιάς Δημήτριος
Μιχιώτης Αθανάσιος
Στεργίου Δημήτριος
Χριστοφιλοπούλου - Κάλερ Παρασκευή
Κουτούζης Εμμανουήλ
Σπανός Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση ολικής ποιότητας; Αξιολόγηση; Ποιότητα; Εκπαιδευτικό έργο; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 438 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.