Κείμενα και λόγοι για τα αρχαία ελληνικά στην εκπαίδευση: τομές και αναδιπλώσεις σε θεσμικό πλαίσιο: (1976-2005)

Περίληψη

Οι λόγοι (discourses) για την αρχαιότητα δεν παρουσιάζονται ενιαίοι, αλλά εξαρτώνται από το πώς προσδιορίζεται η εθνική, αλλά και η κοινωνική ταυτότητα. Κομβικό σημείο των σχετικών λόγων είναι η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, οι συναρθρώσεις της οποίας συγκροτούν ανταγωνιστικές μεταξύ τους αλήθειες που επιδιώκουν την ηγεμονία. Η μεταπολίτευση είναι η περίοδος κατά την οποία οι παραπάνω «αλήθειες» βρίσκουν πολιτική έκφραση και αποτυπώνονται σε θεσμικά γραπτά και προφορικά κείμενα που συνδέονται με την εκπαιδευτική πολιτική. Η έρευνα και η θεματική ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεσμικών κειμένων αποκαλύπτει την κυρίαρχη, αλλά και τις εναλλακτικές «αλήθειες» που συγκροτούνται γύρω από το θέμα μέσα από την ανίχνευση μοτίβων νοήματος που συνδέονται με κομβικά σημεία. Ο εντοπισμός μοτίβων δεν οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι λόγοι παραμένουν σταθεροί. Αντίθετα, οι αλλαγές του πλαισίου οδηγούν σε μετατοπίσεις από τα μοτίβα ή και σε αναδιπλώσεις που αναδεικνύουν τη ρευστότητα των λόγων και των ταυτοτήτων. Οι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The discourses for antiquity do not appear unified but they depend on how the national and social identity are qualified. The focal point of the relevant discourses is the ancient Greek language, the articulations of which compose competing truths that seek the hegemony. The Regime change -the period of modern Greek history since the fall of the Junta of the Colonels in 1974 and the change of the regime into a parliamentary democracy- is the period when the aforementioned truths find political expression and are reflected in institutional writings and oral texts linked to educational policy. The research and thematic analysis of representative institutional texts reveal the dominant and alternative truths which set up around the subject through the detection of meaning patterns linked to research questions. Pattern detection does not lead to the conclusion that the discourses remain stable. Instead, the context’s changes shift from patterns or even regression and show the discourses’ a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48259
ND
48259
Εναλλακτικός τίτλος
Texts and discourses for ancient greek in education: cuts and regressions in institutional context: (1976-2005)
Συγγραφέας
Παπαμανώλη, Ελευθερία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τσάφος Βασίλειος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Κατσαρού Ελένη
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Αποστολάκης Κωνσταντίνος
Τσιπλάκου Σταυρούλα
Πλεξουσάκη Ευφροσύνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαία ελληνικά; Θεσμικός λόγος; Αναλυτικά προγράμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
465 σ., εικ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.