Μαθητικός λόγος και αρχαία ελληνικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μια μελέτη στο σύγχρονο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο

Περίληψη

Θέμα της διατριβής είναι ο μαθητικός λόγος, τόσο ο αρχαιογλωσσικός όσο και για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα για τη γλωσσική διάστασή του. Κύριο υλικό το οποίο έγινε αντικείμενο ανάλυσης είναι διακόσια εξήντα μαθητικά γραπτά από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2016. Επίσης, στο αρχειακό υλικό που αξιοποιήσαμε περιλαμβάνονται συζητήσεις με μαθητές, μαθητικά βιβλία και τετράδια, γραπτά κριτήρια και άλλοι τρόποι πραγμάτωσης του μαθητικού λόγου. Η μεθοδολογική οπτική συντέθηκε σε διαλεκτική σχέση με την έρευνα και τη συλλογή του εμπειρικού υλικού καθώς και την επεξεργασία του. Με βασικό άξονα τα διδάγματα της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου αξιοποιήθηκαν ιστορικές, κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την ανάδειξη της κοινωνικοπολιτισμικής πρακτικής που συνδέεται με την αρχαιότητα και την αρχαία ελληνική γραμματεία και γλώσσα. Η διερεύνηση της ρηματικής πρακτικής εντός της οποίας παράγεται ο μαθητικός λόγος έγινε αξιοποιώντας βασικές έννοιε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this thesis is the students’ discourse regarding so much the ancient Greek language in itself, as well as the school subject in secondary education and more specifically its linguistic dimension. The research was mainly based on the analysis of two hundred and sixty exam papers from the 2016 Entrance Exams to University. Additionally, archival material including discussions with students, school books and notebooks, written evaluation criteria and other ways of students’ discourse was used. The methodological approach was in a dialectical relation with the research and collection of the empirical material as well as its processing. Based on the percepts of Critical Discourse Analysis, historical, sociological and pedagogical approaches were applied to highlight the socio-cultural practice related to antiquity and ancient Greek literature and language. The investigation of discourse practice, inside which students’ discourse is produced, was based on the principles of Fou ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2021)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48258
ND
48258
Εναλλακτικός τίτλος
Students’ speech and ancient greek language in secondary education: a study in the contemporary cultural and educational context
Συγγραφέας
Συμεωνίδης, Βασίλειος του Χαράλαμπος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Τσάφος Βασίλειος
Αγγελάκος Κωνσταντίνος
Κατσαρού Ελένη
Αρχάκης Αργύρης
Αυγητίδου Σοφία
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Αποστολάκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Αρχαία ελληνικά; Μαθητές; Σχολείο; Πανελλαδικές εξετάσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
476 σ., εικ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.