Ζητήματα αξιών πράξεων σχέσεων στη φυσικοδικαιική θεμελίωση της πολιτικής θεωρίας του Thomas Hobbes

Περίληψη

Το πλαίσιο μιας κριτικής ανακατασκευής του χομπσιανού έργου αναπτύσσεται επί τη βάσει τριών διακριτών μεν, αλληλοσυμπλεκόμενων ωστόσο, θέσεων: 1. Η ενότητα των μερών του χομπσιανού όλου συνιστά ενότητα συστήματος με άρθρωση αιτιακής αλληλοαναφοράς των παραδοχών του· 2. το χομπσιανό φιλοσοφικό οικοδόμημα θεμελιώνεται στη βάση του συνεχούς της έντασης απόλυτο vs σχετικό με ταυτόχρονα πολεμική και θεωρητική διάσταση· 3. με αφετηρία το χομπσιανό έργο εγκαινιάζεται στη νεωτερική σκέψη η θεωρητική μεροληψία της θεμελιωτικής βαρύτητας της έννοιας ισχύς, η οποία, διαμεσολαβούμενη από την ιδιαίτερη και ανάλογα συγκροτητική χομπσιανή δομή αιτιότητας, συνιστά την ξεχωριστή συμβολή του Hobbes στην ανάγνωση του ανθρώπινου, του πολιτικού και του δικαίου. Με αφετηρία τη συγκεκριμένη «όραση» ερευνάται ο κριτικός και ταυτόχρονα αντινομικός χαρακτήρας του χομπσιανού έργου. Ανακατασκευάζονται σε δύο ενότητες: 1. Οι επιστημολογικές συντεταγμένες του χομπσιανού συστήματος, 2. Η χομπσιανή θεωρία της ανθρώπι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The framework of a critical reconstruction of the Hobbesian work is developed on the basis of three distinct, yet intertwined, theses: 1. The unity of the parts of Hobbesian thought is the unity of a system with articulation of causal cross references of its assumptions. 2. Hobbes’ philosophical edifice is founded on the basis of the continuum of the intensity absolute vs relative equipped with both the polemical and theoretical dimensions. 3. Through Hobbes’s work a new theoretical prejudice is being inaugurated in modern thought in regards to the Human, the Political and Justice: the founding idea of Power runs across all three fields, intermediated by Hobbes’ specific and proportionally constitutive structure of causality. This constitutes Hobbes' special contribution to the reading/understanding of the Human, Political, and Justice. From the starting point of this specific "vision" an insight of the critical and at the same time contradictory character of Hobbes’ work is provided. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48226
ND
48226
Εναλλακτικός τίτλος
Issues of principles, actions, relations in natural law foundation of Thomas Hobbes political theory
Συγγραφέας
Μποϊντάς, Δημήτριος του Θεοχάρης
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρίου Στέφανος
Φουρτούνης Γεώργιος
Λαβράνου Αλίκη
Φαράκλας Γεώργιος
Ανανιάδης Γρηγόριος
Ξηροπαΐδης Γεώργιος
Νουτσόπουλος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Hobbes, Thomas, 1588-1679; Πολιτική επιστήμη – Φιλοσοφία; Φυσικοδικαιική θεμελίωση; Ενότητα συστήματος; Απόλυτο vs σχετικό; Ισχύς; Αιτιότητα; Χομπσιανή επιστημολογία; Ανθρώπινη φύση; Θεωρία παιδείας; Φυσικοποίηση της κυριαρχίας; Αριστοτελικό αρετολογικό επιχείρημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
415 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)