Οι κοινωνικές και πολιτισμικές αναπαραστάσεις της αγγλοσαξονικής κουλτούρας στα σχολικά εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Οι συλλογικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν αντικείμενο έρευνας αφού επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην διαμόρφωση συνειδήσεων και προσωπικοτήτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η ανάδειξη πολιτισμικού φορτίου στα εγχειρίδια της αγγλικής γλώσσας της Δ’,Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού του ελληνικού δημόσιου σχολείου χρησιμοποιώντας δύο ερευνητικά εργαλεία αυτό της Ανάλυσης Περιεχομένου και της Σημειωτικής Ανάλυσης εικόνας. Οι θεματικές ενότητες που αναλύθηκαν είναι στο σύνολο τους 11 και τα μητρώα ανάλυσης και μέτρησης του πολιτισμικών στοιχείων 2, αυτό του γλωσσικού και του εικονικού. Τα αποτελέσματα δείχνουν μέσα από την ανάλυση των θεματικών που επιλέξαμε να αναδείξουμε πως προκύπτει μια σειρά συλλογικών αναπαραστάσεων που λειτουργούν επιδραστικά στον τρόπο με τον οποίο οι μικροί μαθητές καλούνται να χαράξουν τόσο προσωπικές όσο και κοινωνικές διαδρομές. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται προτάσεις έχοντας ως γνώμονα το ότι ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Collective and social representations as they emerge through school textbooks are a dominant subject of research as they influence the educational process as far as the formation of consciences and personalities is concerned. In the present work, an attempt has been made to highlight the cultural burden found in the English language textbooks of the 4th, 5th and 6th grade of the Greek public school, using two research tools, that of Content Analysis and Semiotic Image Analysis. The thematic units that were analyzed are in total 11 and the registers of analysis and measurement of the cultural elements 2, that of the linguistic and the image. Through the analysis of the topics we have chosen to highlight we can show how a series of collective representations emerge and that they work effectively in the way in which young students are asked to chart both personal and social paths.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48144
ND
48144
Εναλλακτικός τίτλος
The social and cultural representations of anglo-saxon culture in english language textbooks in primary public education
Συγγραφέας
Καρρά, Βασιλική του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Φωτόπουλος Νικόλαος
Βαμβακίδου Ιφιγένεια
Γρίβα Ελένη
Στάμου Αναστασία
Καμαρούδης Σταύρος
Καμαριανός Ιωάννης
Ζάγκος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συλλογικές αναπαραστάσεις; Κοινωνικές αναπαραστάσεις; Διαφορετικότητα; Σχολικά εγχειρίδια; Πολυπολιτισμικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
396 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)