Δοκίμια στην επιχειρησιακή στρατηγική, βιωσιμότητα και καινοτομία

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της σπουδαιότητας των στρατηγικών εταιρικής βιωσιμότητας και καινοτομίας, που υιοθετούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και ειδικότερα ένα μεγάλο δείγμα αμερικανικών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Ειδικότερα, η διατριβή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα δοκίμια. Το πρώτο δοκίμιο εστιάζει στην κριτική επισκόπηση των βασικών περιοχών της ακαδημαϊκής έρευνας για την εταιρική βιωσιμότητα και τις θεωρητικές επιπτώσεις της στην επιχειρηματική ευημερία. Το δεύτερο δοκίμιο, το οποίο παρέχει εμπειρικά στοιχεία για το θέμα, εξετάζει και αξιολογεί την επίδραση των διαφορετικών πτυχών της καινοτομίας στην εταιρική βιωσιμότητα σε ποσοτικούς όρους και το τρίτο δοκίμιο διερευνά αν η εταιρική βιώσιμη απόδοση σχετίζεται με τη μακροζωία των επιχειρήσεων στην αγορά. Το πρώτο δοκίμιο, το οποίο παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2, εξετάζει τη βιβλιογραφία για την εταιρική βιωσιμότητα και αναλύει την διαχρονική εξέλιξή της ως μέρος της επιχειρησιακή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The topic of the present Ph.D. thesis is the investigation of the importance of corporate sustainability and innovation strategies adopted by modern companies and in particular by a large sample of US-listed companies. Specifically, the thesis consists of three independent essays. The first one focuses on a critical discussion of key areas of academic research on corporate sustainability and its theoretical implications on business prosperity. The second essay, which provides empirical evidence on the matter, examines and evaluates the impact of different aspects of innovation on corporate sustainability in quantitative terms; the third one investigates whether corporate sustainable performance is related to business longevity in the market. The first essay, which is presented in Chapter 2, examines the literature on corporate sustainability and analyzes its evolution over time as part of the business strategy of modern companies as well as its implications. In particular, the first es ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48133
ND
48133
Εναλλακτικός τίτλος
Essays in business strategy, sustainability and innovation
Συγγραφέας
Γιάκα, Μαρία του Συμεών
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Φαφαλιού Ειρήνη
Γιαννέλης Δημήτριος
Πολέμης Μιχάηλ
Καρκαλάκος Σωτήριος
Οικονομίδου Κλαίρη
Τσελεκούνης Μάρκος
Τσιριτάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
ESG; Βιωσιμότητα; Καινοτομία; Μακροζωία; Έκθεση κινδύνου σχετικά με θέματα βιωσιμότητας εταιρικού προφίλ; Εμπορικά σήματα; Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xx, 131 σ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.