Διεθνοποίηση, πολιτικές για τη γλώσσα και η ηγεμονία της αγγλικής: μια μελέτη για τις νέες μορφές διακυβέρνησης, τη γνώση και τις ταυτότητες στα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τις αλλαγές που προωθούνται στο πεδίο της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης υπό την επιρροή του κυρίαρχου Ευρωπαϊκού και παγκόσμιου εκπαιδευτικού λόγου για διεθνή προβολή και αναγνωρισιμότητα και το βαθμό που εμπλέκονται ζητήματα γλώσσας. Ειδικότερα, επιδιώκουμε να διερευνήσουμε τις μορφές γνώσης και εξουσίας που αναδύονται σε σχέση με την επιταγή για διεθνοποίηση των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της κυριαρχίας της Αγγλικής γλώσσας και να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους οι αλλαγές στις μορφές γνώσης και κοινωνικού ελέγχου αρθρώνονται μέσα από αναπλαισιώσεις στο εθνικό και τοπικό επίπεδο και επιδρούν στη διαμόρφωση των ακαδημαϊκών πρακτικών και των θεμιτών ακαδημαϊκών ταυτοτήτων. Η εμπειρική έρευνα συμπεριλαμβάνει δεκαπέντε τμήματα πέντε Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα πρόεκυψαν από (α) την κειμενική ανάλυση των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης (ΕΕΑ) των τμημάτων της έρευνας ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation examines the changes being promoted in the field of Greek Higher Education under the influence of dominant European and global educational discourses on internationalization and visibility and the extent to which language issues are involved. In particular, we seek to (a) explore the forms of knowledge and power that emerge in relation to the call for internationalizing higher education institutions with particular reference to the dominance of the English language and (b) to identify the means by which changes in forms of knowledge and social control are ‘articulated’ through processes of recontextualisation at the national and local levels and impact on the formation of academic practices and legitimate academic identities. Empirical data is derived from the textual analysis of the External Evaluation Reports produced during national evaluation processes, semi-structured interviews with academics in positions responsible for departmental/institutional pol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48089
ND
48089
Εναλλακτικός τίτλος
Internationalisation, language policies and english language hegemony: a study of new forms of governance, knowledge and identities in greek higher education institutes
Συγγραφέας
Βογοπούλου, Αρετή του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τσατσαρώνη Άννα
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Καμαριανός Ιωάννης
Σταμέλος Γεώργιος
Τσακίρη Δέσποινα
Φωτόπουλος Νικόλαος
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ΑΕ; Διεθνοποίηση; Ηγεμονία της Αγγλικής γλώσσας; Θεωρίες Bernstein & Foucault; Διασφάλιση ποιότητας ως τεχνολογία διακυβέρνησης; Ακαδημαϊκές ταυτότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
468 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.