Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στο δημοτικό σχολείο: το παράδειγμα της γλώσσας

Περίληψη

Κεντρική στόχευση του Προγράμματος Σπουδών (Π.Ι. Νέο Σχολείο-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011), είναι η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνθήκες ετερογένειας των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στα σχολεία. Ως βασικός στόχος είναι η διεύρυνση του κοινωνικού γραμματισμού σε άμεση συνάφεια με την επικοινωνιακή ικανότητα (Kress, 2004), η οποία είναι προσανατολισμένη στη διαμόρφωση κριτικής στάσης έναντι στα διάφορα κειμενικά είδη που συναντούν είτε σε αυθεντικά κείμενα είτε σε κείμενα των σχολικών εγχειριδίων. Έχοντας αυτά τα δεδομένα ως οδηγό, αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα η θεωρία της Νέας Μάθησης των Κalantzis & Cope, (2005) στις πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών/φοιτητριών του Π.Τ.Δ.Ε του Παν/μίου Αιγαίου, στο μάθημα της Διδακτικής της Γλώσσας στη Β’ και Γ’ Φάση Πρακτικών Ασκήσεων της Γλώσσας. Έγινε συνδυασμός της θεωρίας του Cummins (2005) για την ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας με τη θεωρία της Νέας Μάθησης (Κalantzis & Cope, 2005) και τη θεωρία της Μετασχηματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The central objective of the curriculum in Greek Primary schools today (New School-New Curriculum, 2011), is the adaptation of the educational system to the diversity of the students that make up the schools. The main objective is to relate social literacy to communicative skills (Kress, 2004), i.e. a critical stance towards various textual forms, encountered either in authentic texts or in texts found in school textbooks. As a result, the theory of New Learning (Kalantzis & Cope, 2005) was used in the present research as a basis for student teaching at the Department. of Primary Education of the University of the Aegean and specifically in the 2nd and 3rd Phases of Language Teaching. A combination of theories was used, i.e. Cummins theory (2001, 2005) for the development of the Academic Language Proficiency, the theory of New Learning (2008), as well as Transformative Pedagogy (Cummins, 2001 ‧Kalantzis & Cope, 2013) in order to propose a teaching method. The researcher and supervisin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48035
ND
48035
Εναλλακτικός τίτλος
Alternative proposals for teaching in elementary school: the example for language
Συγγραφέας
Μακρογιάννη, Τσαμπίκα του Εμμανουήλ
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Καζούλλη Βασιλεία
Αρβανίτη Ευγενία
Μιχάλης Αθανάσιος
Σκούρτου Ελένη
Τσοκαλίδου Πετρούλα
Καραντζόλα Ελένη
Παπαδοπούλου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία γλώσσας; Πολυγραμματισμοί; Πρακτική άσκηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.