Αξιοποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα δεδομένων και ασφάλειας διαδικτύου με χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Περίληψη

Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων τα οποία ερευνά η σύγχρονη επιστημονική κοινότητα και αφορούν άμεσα τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, είναι το θέμα της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου, καθώς και το θέμα της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, όπως ρυθμίζεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR). Σύμφωνα με βιβλιογραφική ανασκόπηση, η νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καλύπτει τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, διοικητικής και ιδιωτικής δράσης, ενώ συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών ή, όπως τείνουν πλέον να αναφέρονται, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά και την εκπαιδευτική πραγματικότητα, τόσο σε σχέση με τη διδασκαλία στην τάξη, όσο και σε σχέση με τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικές είναι οι πρόσφατες ρυθμίσεις τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Some of the most debated issues in current research concerning both the educators and the Administration of Education are the issues of Internet security and Personal Data Protection, in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR). According to the relevant literature, the legislation on the Personal Data Protection covers the fields of economic, social, administrative and private activity, while closely associated with the advances in New Technologies also known as Information and Communication Technologies (ICT). Therefore, the implementation of the General Data Protection Regulation is of relevance to field of education, both at the level of teaching as well as at the level of Administration. Within this context, the new regulations of relevant laws on the protection of children are of great importance. Children as users of the Internet and ICT constitute a particularly vulnerable group in these high-risk technological environments. Hence, the safe use of the Inter ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47996
ND
47996
Εναλλακτικός τίτλος
Utilisation of educators’ attitudes towards data and internet security issues using information and communication technologies (ICT)
Συγγραφέας
Nikolaou, Vasiliki
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Παγγέ Πολυξένη
Τσολακίδης Κωνσταντίνος
Κέκκερης Γεράσιμος
Πλακίτση Αικατερίνη
Κούτρας Βασίλειος
Μαγκλογιάννης Ηλίας
Τόκη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ); Νέες τεχνολογίες; Ασφάλεια στο διαδίκτυο; Προστασία προσωπικών δεδομένων; Εκπαίδευση; Διοίκηση της εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
259 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.