Κοινωνική εργασία και ασυνόδευτα παιδιά αιτούντα άσυλο: προκλήσεις, δυσκολίες, ευκαιρίες μέσα από τον "λόγο" των επαγγελματιών και των παιδιών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία με τα ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους. Επιχειρεί να αναδείξει πώς διαμορφώνεται ο ρόλος της αναφορικά με την υποστήριξη, την κάλυψη των αναγκών, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την κοινωνική τους ένταξη. Εμπνευσμένη από την κριτική κοινωνική εργασία αναζητά το πώς συνδέεται η πρακτική με τα ασυνόδευτα ανήλικα με την κριτική προσέγγιση. Δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των παιδιών και στους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχή εγκατάσταση και ένταξή τους στη χώρα υποδοχής, καθώς και στο ρόλο που διαδραματίζει η τοπική κοινωνία στην ένταξή τους. Αναφέρεται στα τρία πεδία προσέγγισης και πρακτικής της κοινωνικής εργασίας με τα ασυνόδευτα παιδιά τα οποία, σύμφωνα με τον Kohli (2007), είναι η παροχή πρακτικής καθημερινής υποστήριξης (πεδίο της «συνοχής» - the domain of cohesion), η δυνατότητα έκφρασης του τραύματος του παρελθόντος και η ανάπτυξη συναισθηματικής εμπλοκής (πεδίο της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis focuses on social work with unaccompanied children and children who are separated from their families. It explores how the minors are being supported, how their needs are being met, and the ways with which their rights are defended towards social inclusion. Inspired by critical social work, the thesis examines social work practice with unaccompanied minors through a critical perspective. An emphasis is put on enhancing children's resilience and the discussion underlines the factors that contribute to their settlement and inclusion in the host country. It, also, discusses the role that the local society can play towards children’s inclusion. The thesis refers to the three domains of approach and practice of social work with unaccompanied children, according to Kohli (2007). These are the provision of practical daily support (the domain of cohesion), the possibility of expressing the trauma of the past and the development of emotional engagement (the domain of connection) and ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47993
ND
47993
Εναλλακτικός τίτλος
Social work with unaccompanied children and youth asylum seekers: youths' and professionals' "voices" revealing challenges and opportunities
Συγγραφέας
Οικονόμου, Αικατερίνη του Ανδρέας
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Εξεταστική επιτροπή
Κανδυλάκη Αγάπη
Βιδάλη Σοφία
Καλλινικάκη Θεανώ
Κοκκαλιάρη Ευφροσύνη
Ναγόπουλος Νικόλαος
Παπαδάκη Βασιλεία
Ράτσικα Νικολέτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους; Ανήλικοι πρόσφυγες αιτούντες άσυλο; Κέντρο φιλοξενίας; Κριτική κοινωνική εργασία; Ανθεκτικότητα ασυνόδευτων παιδιών; Ενδυνάμωση ασυνόδευτων παιδιών; Κοινωνική ένταξη ασυνόδευτων παιδιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
445 σ., εικ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.