Θεατρικές μέθοδοι και η διδακτική αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: το παράδειγμα του Μανδύα του Ειδικού

Περίληψη

Το πεδίο της διδακτικής των ξένων γλωσσών έχει υποστεί πολυάριθμες αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα στο πέρασμα των χρόνων. Από την περίοδο κατά την οποία στόχος ήταν η κατάκτηση μόνο του γλωσσικού κώδικα, έχουμε φτάσει στη συνειδητοποίηση ότι για την πληρέστερη επαφή με μια γλώσσα, αυτή πρέπει να προσεγγιστεί όχι μόνο ως συνεχής διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων, αλλά και ως μέσο για την επίτευξη ατομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία αρμονικών ανθρώπινων σχέσεων. Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της μάθησης ως ανάπτυξη δημιουργικών τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές δραστηριότητες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η διδακτική αξιοποίηση των θεατρικών τεχνικών προβάλλεται ως μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στη σύγχρονη σχολική τάξη. Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της δραματικής διερευνητικής μεθόδου του Μανδύα του Ειδικού ως διδακτι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The field of foreign language teaching has undergone numerous changes on a global scale over the years. From the time when the goal was to conquer the language code alone, we have come to the realization that for a fuller contact with a language, it must be approached not only as a continuous process of acquiring new knowledge, but also as a means of achieving individual development and creating congruous human relationships. Educational changes are aimed at addressing learning as the development of creative ways of conquering knowledge through participatory and experiential activities. In this direction, the didactic use of drama techniques is regarded as an effective approach to teaching English as a foreign language in the modern school classroom. The present research study aims at investigating the effectiveness of the dramatic inquiry method Mantle of the Expert as a teaching tool for teaching English as a foreign language in greek primary school. In order to accomplish the purpos ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47811
ND
47811
Εναλλακτικός τίτλος
Drama methods and their didactic use in teaching english as a foreign language in primary school: the Mantle of the Expert paradigm
Συγγραφέας
Κοσμά, Γεωργία-Μυρσίνη του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Συμεών
Βεργέτη Μαρία
Καμαρούδης Σταύρος
Γαργαλιάνος Σταμάτης
Θεοδώρου Δημήτριος
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Γαλαντόμος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας; Μανδύας του Ειδικού; Έρευνα-δράση; Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων; Αναδιαμόρφωση του ρόλου εκπαιδευτικών και μαθητών; Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
295 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)