Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί η υποθήκη με τίτλο από τον νόμο. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διεξοδική ανάλυση τόσο των τίτλων που απαριθμούνται στην ΑΚ 1262 όσο και των σημαντικότερων από τους τίτλους που προβλέπονται σε ειδικά νομοθετήματα. Η έρευνα, πάντως, δεν εξαντλείται στην ως άνω ανάλυση, αλλά, μέσα από αυτή, επιχειρείται η εξαγωγή γενικών κανόνων που αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις υποθήκης δυνάμει τίτλων εκ του νόμου και καλύπτουν τα στάδια απόκτησης, λειτουργίας και κατάργησής της. Σε αυτήν την κατεύθυνση, προσεγγίζονται οι περί υποθηκών διατάξεις του αστικού κώδικα ορώμενες υπό το πρίσμα της υποθήκης με τίτλο από τον νόμο και αντιμετωπίζονται συνολικά και συστηματικά, σε μονογραφικό επίπεδο, κρίσιμα ζητήματα που συναρτώνται με αυτή και, εν γένει, με την εμπράγματη ασφάλεια.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the present doctoral thesis is the mortgage based on a statutory title (legal mortgage). It focuses on the analysis of the statutory titles included in Article 1262 of the Greek Civil Code and the analysis of the main statutory titles provided in special laws. Research furthers upon the above-mentioned analysis and through it, it attempts to form general rules governing all cases of mortgages based on statutory provisions and cover the stages of acquisition, function and abolition of such rights. Following this direction, as a monograph, the thesis includes a comprehensive approach of the Civil Code mortgage provisions under the prism of mortgage based on a statutory title and it faces, in a systematic way, critical aspects related to it and, in general, related to property encumbrances.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47307
ND
47307
Εναλλακτικός τίτλος
Legal mortgage
Hypothèque légale
Συγγραφέας
Ταμιωλάκης, Εμμανουήλ του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου Γιαννούλα
Φουντεδάκη Αικατερίνη
Κοτζάμπαση Αθηνά
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Βαλτούδης Αναστάσιος
Παπαδοπούλου Δήμητρα
Δακορώνια Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Υποθήκη; Εκ του νόμου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
ii, xiii, 295 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.