Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας

Περίληψη

Σκοπό της διατριβής αποτελεί η ενδελεχής εξέταση της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και η ύλη της κατανέμεται σε έντεκα παραγράφους. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε το συνταγματικό θεμέλιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας και αναλύουμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας των γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων, όπως αυτή ρυθμίζεται στα άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε τη φύση της εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδίως σε αντιδιαστολή προς την αμφισβητούμενη, και επιχειρούμε την οριοθέτηση του αντικειμένου της κύριας δίκης της. Στη συνέχεια αναλύουμε τις μορφές εκδήλωσης της προσωρινής δικαστικής προστασίας στο πεδίο της εκούσιας δικαιοδοσίας, τόσο στο ελληνικό όσο και στο γερμανικό δίκαιο, ενώ παράλληλα μελετάμε τη συμβατότητα της διαδικασίας των γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων προς τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύουμε τα ερμηνευτικά ζητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is the comprehensive examination of the provision of temporary judicial protection in the procedure of voluntary (non-contentious) jurisdiction. The thesis, consisting of four chapters, is divided into eleven paragraphs. In the first chapter we examine the constitutional basis of the temporary judicial protection and we analyze the nature and the characteristics of the provisional (interim) measures, as they are regulated in Articles 682 et seq. of the Greek Civil Procedure Code. In the second chapter we examine the nature of voluntary jurisdiction, particularly in contradistinction to contentious jurisdiction, and we delimit the subject of its main proceeding. Subsequently, we analyze the forms of provisional judicial protection in the field of voluntary jurisdiction, both in Greek and German law, while we study the compatibility of provisions of the interim measures with non-contentious proceedings. In the third chapter we highlight the interpretive issues rela ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47158
ND
47158
Εναλλακτικός τίτλος
The temporary judicial protection in the procedure of voluntary jurisdiction
Συγγραφέας
Φλώρου, Αλεξία του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Νίκας Νικόλαος
Πίψου Λήδα - Μαρία
Μακρίδου Καλλιόπη
Σοφιαλίδης Απόστολος
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εκούσια δικαιοδοσία; Προσωρινή δικαστική προστασία; Ασφαλιστικά μέτρα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
411 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.