Οι ρήτρες εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού ιδίως μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας

Περίληψη

Η διατριβή έχει θέμα τις ρήτρες εχεμύθειας και απαγόρευσης του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας. Πλέον είναι συνηθισμένο σε ατομικές συμβάσεις εργασίας προσώπων που απασχολούνται σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις ή υπάλληλων με εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική γνώση να περιλαμβάνονται ρήτρες εχεμύθειας και παράλειψης ανταγωνισμού που δεσμεύουν τον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και για ένα χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της. Οι ρήτρες αυτές συνομολογούνται με σκοπό την προστασία της επιχείρησης από την αποχώρηση εργαζομένων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία στο διάστημα εργασίας τους να εξοικειωθούν με πελάτες της επιχείρησης ή απόρρητα εμπορικής οργανωτικής ή βιομηχανικής φύσης των οποίων η τυχόν δημοσιοποίηση ή εκμετάλλευση από ανταγωνιστές της μπορεί να βλάψει ανεπανόρθωτα την επιχείρηση. Έτσι οι ρήτρες εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού αποσκοπούν στη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της επιχείρησης συμβάλλοντας στη διασφάλιση ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis refers to the confidentiality and non-competition clauses during the term and after the expiration of the employment contract. Confidentiality and non-competition clauses are nowadays commonly included in employment contracts of persons that are occupied in higher managerial positions or of employees with specialized technical or scientific knowledge which are binding for the employee during the term of the employment contract and for a specific time period after its expiration. These clauses are agreed aiming at the protection of the company from the departure of employees who had the opportunity during their employment to familiarize with clients of the company or commercial organizational or industrial secrets of the company the disclosure of which or their exploitation by competitors could irreparably harm the enterprise. The confidentiality and non-competition clauses aim at the protection of the financial interests of the enterprise contributing to ensuring a healthy c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26828
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26828
ND
26828
Εναλλακτικός τίτλος
Confidentiality and non-competition clauses especially after the expiration of the employment contract
Συγγραφέας
Λογαρά, Ευδοκία (Πατρώνυμο: Διονύσιος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Τραυλός-Τζανετάτος Δημήτριος
Λεβέντης Γεώργιος
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
Τζουγανάτος Δημήτριος
Σουφλερός Ηλίας
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Μπακόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Εχεμύθεια και απαγόρευση του ανταγωνισμού; Υποχρέωση πίστης; Μετασυμβατικές ρήτρες; Εμπορικά και βιομηχανικά απόρρητα; Πελατολόγιο; Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της επιχείρησης; Προσβολή του συνταγματικού δικαιώματος εργασίας; Ανισότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)