Η σχέση μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης, της εργασιακής δέσμευσης και της εργασιακής ικανοποίησης και η επίδρασή τους στην απόδοση του εργαζόμενου: ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται βασικούς παράγοντες που τόσο μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και μέσα από μελέτες έχει καταδειχθεί ότι ασκούν επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων (ιατρών, νοσηλευτών) στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. Πιο αναλυτικά, στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να καταγραφεί και να επισημανθεί η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και των εργασιακών στάσεων (δέσμευση, ικανοποίηση και εξουθένωση) καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν και βελτιώνουν την απόδοση των εργαζομένων (ιατρών, νοσηλευτών) στα ελληνικά δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Επιπροσθέτως, εξετάζονται πιθανές διαφορές ανάμεσα στις δυο επαγγελματικές κατηγορίες. Για την εμπειρική διερεύνηση των εξεταζόμενων παραγόντων χρησιμοποιείται η μέθοδος της Δομικής Ανάλυσης Εξισώσεων (SEM), επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη εκτίμηση της επίδρασης τους στην απόδοση των ιατρών και νοσηλευτών, ξεχωριστά για κάθε επαγγελματική κατηγορία, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research addresses key factors that both through international literature and through studies have been shown to influence the performance of employees (physicians, nurses) in public health institutions. More specifically, the aim of this doctoral thesis is to record and highlight the relationship between emotional intelligence and work attitudes (engagement, satisfaction, and burnout) and the extent to which these factors determine and improve the performance of employees (doctors, nurses) in Greek Public Nursing Institutions. In addition, potential differences between the two occupational categories are examined. For the empirical investigation of the factors under consideration, the Structural Equation Analysis (SEM) method is used, simultaneously assessing their impact on the performance of physicians and nurses, separately for each occupational category, comparing their results. The originality of this research is that there is no comparative research between physician ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47253
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47253
ND
47253
Εναλλακτικός τίτλος
The relationship between emotional intelligence, work engagement, job satisfaction, and their impact on employee job performance: the health sector in Greece
Συγγραφέας
Μπακερτζής, Ευστάθιος (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Μυλώνη Βαρβάρα
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Πολυχρονίου Παναγιώτης
Μαρούδας Λεωνίδας
Παπαδημητρίου Δήμητρα
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Μπουραντά Αθανασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη; Εργασιακή ικανοποίηση; Εργασιακή δέσμευση; Εργασιακή εξουθένωση; Εργασιακή απόδοση; Κλάδος υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
250 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)