Σύγκριση δεικτών μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας στην πρόγνωση της μεσοπρόθεσμης έκβασης του οξέος ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Περίληψη

Εισαγωγή - Σκοπός: Η σχέση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και της μεταβλητότητας της (ΑΠΜ) μετά το οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με την έκβαση παραμένει αμφιλεγόμενη. Επίσης, ο δείκτης αρτηριακής σκληρίας από 24-ωρη καταγραφή (Ambulatory Arterial Stiffness Index, AASI) είναι ένας σχετικά πρόσφατος δείκτης ο οποίος υπολογίζεται από τις μετρήσεις της συστολικής (ΣΑΠ) και διαστολικής (ΔΑΠ) αρτηριακής πίεσης που λαμβάνονται με την μέθοδο της 24-ωρης καταγραφής και θεωρείται ότι αντανακλά την δυναμική της σχέσης μεταξύ ΣΑΠ και ΔΑΠ η οποία καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της αρτηριακής σκληρίας. Παρά το ότι ο AASI αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, κυρίως των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ) ιδίως σε ασθενείς με φυσιολογική προηγουμένως ΑΠ, ωστόσο δεν υπάρχουν μελέτες σχετικά με την προγνωστική του αξία μετά το οξύ ΑΕΕ. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της προγνωστικής αξίας τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction - Aim: The association of blood pressure (BP) levels and BP variability (BPV) following acute ischemic stroke (AIS) with outcome remains controversial. Additionally, the ambulatory arterial stiffness index (AASI) was recently introduced as a new measure of arterial stiffness derived from 24-hour ambulatory BP monitoring (ABPM) data representing the dynamic relationship between systolic (SBP) and diastolic BP (DBP). Even though the exact pathophysiological background of this index remains unclear, AASI predicts cardiovascular outcome and especially stroke. However, there is no study to evaluate its predictive value after AIS. The purpose of the study is to investigate the predictive value of BP, BPV and AASI, derived from ABPM in AIS regarding death and functional outcome at 3 months (PREVISE study, NCT01915862). Material and methods: A total of 228 consecutive AIS patients (175 without prior disability – pre-stroke mRS <3) underwent ABPM every 20 minutes within 48 hours of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47185
ND
47185
Εναλλακτικός τίτλος
Comparison of blood pressure variability indices and ambulatory arterial stiffness index as prognostic indicators in the medium-term outcome of acute ischemic stroke
Συγγραφέας
Κακαλέτσης, Νικόλαος Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Α' Προπαιδευτική Παθολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
Εξεταστική επιτροπή
Χατζητόλιος Απόστολος
Ντάϊος Γεώργιος
Μηλιώνης Χαράλαμπος
Σαββόπουλος Χρήστος
Κώτσης Βασίλειος
Τέγος Θωμάς
Ζεμπεκάκης Παντελής
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Μεταβλητότητα αρτηριακής πίεσης; Πρόγνωση έκβασης; Προγνωστική αξία; 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης; Δείκτης αρτηριακής σκληρίας; Οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Αρτηριακή πίεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
283 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.