Αντιμετώπιση του οιδήματος της ωχράς λόγω απόφραξης κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς με ενδοϋαλοειδική έγχυση του αντι-αγγειογενετικού παράγοντα ranibizumab (lucentis)

Περίληψη

Εισαγωγή/Σκοπός : Να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της εξατομικευμένης επαναλαμβανόμενης ενδοϋαλοειδικής χορήγησης ranibizumab (Lucentis) στην οπτική οξύτητα (VA) και στο πάχος του κεντρικού βοθρίου (CFT) ασθενών με οίδημα της ωχράς που οφείλεται σε απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδή (CRVO).Μέθοδοι : Η μελέτη μας ήταν μία προοπτική παρεμβατική μελέτη. Συγκεντρώθηκαν 12 οφθαλμοί από 12 ασθενείς που διαγνώσθηκαν με οίδημα της ωχράς σχετιζόμενο με CRVO (9 με μη ισχαιμική, 3 με ισχαιμική CRVO) και αντιμετωπίστηκαν με επαναλαμβανόμενες ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ranibizumab ως μονοθεραπεία εντός 3 μηνών από την εμφάνιση της νόσου. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε οπτική τομογραφία συνοχής (OCT) και φλουοροαγγειογραφία ανά μήνα και ανά τρίμηνο αντιστοίχως. Οι μεταβολές στην οπτική οξύτητα (ETDRS) και στο CFT αναλύθηκαν με τη χρήση του student’s paired t-test.Αποτελέσματα : Το μέσο χρονικό διάστημα από τη διάγνωση μέχρι την πρώτη έγχυση ήταν 80 ημέρες ([2.7 μήνες], διακύμανση 63-90 μέρες) και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background/Purpose: To evaluate the effect of individualized repeated intravitreal injections of ranibizumab(Lucentis) on visual acuity (VA) and central foveal thickness (CFT) for central retinal vein occlusion (CRVO)-induced macular edema.Methods: Our study was a prospective interventional case series. Twelve eyes of 12 consecutive patientsdiagnosed with CRVO-related macular edema (nine perfused, three ischemic CRVO) treated with repeated (whenCFT was >220 κm) intravitreal injections of ranibizumab as a monotherapy within 3 months of onset wereevaluated. Optical coherence tomography (OCT) and fluorescein angiography (FA) were performed monthly andevery 3 months respectively. Changes in VA (ETDRS) and CFT were analyzed using the student’s paired t-test.Results: The mean time from diagnosis until injection was 80 days (2.7 months; range, 63-90 days) and the followup time was 12 months. In total, 89 injections were performed (mean 7.4). The mean CFT improved from 480±166κm at baseline to ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42533
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42533
ND
42533
Εναλλακτικός τίτλος
Intravitreal ranibizumab (Lucentis) for treatment of macular edema due to central retinal vein occlusion
Συγγραφέας
Μητσοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Ηλίας)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Β' Οφθαλμολογική Αττικό Νοσοκομείο
Εξεταστική επιτροπή
Βέργαδος Ιωάννης
Θεοδοσιάδης Παναγιώτης
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Μπρούζας Δημήτριος
Βαρκαράκης Ιωάννης
Λάζαρης Ανδρέας
Ζωγράφος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Αντιαγγειογενετικός παράγοντας; Απόφραξη κεντρικής φλέβας; Ενδοϋαλοειδική έγχυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
129 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)