Η αξιολόγηση της ποιότητας του οικογενειακού μαθησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της ποιότητας του Οικογενειακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (Home Learning Environment) στην Ελλάδα σε οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία. Ο όρος «Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον» (ΟΜΠ) αναφέρεται στη συχνότητα και στην ποιότητα των αλληλεπιδράσεων που συντελούνται μεταξύ γονέων και παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιούνται είτε στο χώρο της οικίας (π.χ. διάβασμα βιβλίου μαζί με το γονέα, κοινό παιχνίδι) είτε σε κάθε άλλο περιβάλλον (π.χ. επίσκεψη σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αθλητικές δραστηριότητες, ταξίδια, κλπ.) αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μαθησιακά υλικά. Η έντονη διείσδυση των «έξυπνων» συσκευών (ταμπλέτες και smartphones) στο σύγχρονο τρόπο ζωής, έχει εισάγει νέους τύπους ψηφιακών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητα κάθε οικογένειας. Αυτή η νέα πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται από τα παρωχημένα διαθέσιμα ερευνητικά εργαλεία αξιολόγησης της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this doctoral dissertation is the evaluation of the quality of Home Learning Environment (HLE) in families with preschool children for the first time in the Greek context. The term of “Home Learning Environment” refers to the frequency and the quality of parent-child interactions, which occurs during home learning activities and are implemented either at home (e.g. shared book reading, common play) or in any educational setting (e.g. visiting a museum, a library), with the possibly use of the available learning materials. Despite the well-established significance of the quality of the HLE for children’s well-being and development and the increasing efforts of the international educational community and stakeholders to measure and improve its quality, there is almost no available research about the characteristics of the HLE in Greece. In addition, the intense penetration of smart devices (tablets and smartphones) has introduced new types of digital activities into t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47045
ND
47045
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the quality of home learning environment in Greece
Συγγραφέας
Κρουσοράτη, Αικατερίνη του Χρήστος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Γραμματικόπουλος Βασίλειος
Τσιγγίλης Νικόλαος
Κυρίδης Αργύριος
Θωίδης Ιωάννης
Παπανδρέου Μαρία
Χανιωτάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον; Συνεργασία σχολείου-οικογένειας; Μαθησιακά αποτελέσματα; Ψηφιακές πρακτικές; Δεξιότητες στο γραμματισμό; Δεξιότητες στον αριθμητικό γραμματισμό; Προσχολική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
295 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.