Διαδικτυακά περιβάλλοντα διαχείρισης διδασκαλίας και μάθησης: μελέτη των πρακτικών χρήσης σε περιβάλλον μικτής μάθησης

Περίληψη

Η διατριβή εντάσσεται στο πεδίο μελέτης των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ και έχει αντικείμενο τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) σε περιβάλλον μικτής μάθησης. Σκοπός της είναι η μελέτη της δραστηριότητας και των συνακόλουθων πρακτικών χρήσης που αναπτύσσουν φοιτητές όταν χρησιμοποιούν ΣΔΜ σε περιβάλλον μικτής μάθησης, με έμφαση στην επίλυση προβλήματος. Η ενσωμάτωση ΣΔΜ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέδειξε νέα μοντέλα σχεδιασμού και εφαρμογής μαθημάτων. Κυρίαρχη τάση από το 2002, αποτελεί η εφαρμογή της μικτής μάθησης, με πληθώρα ερευνών να εξετάζουν τις πολλαπλές και σύνθετες πτυχές της, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μαθημάτων (Picciano et al., 2014). Οι μελέτες αυτές παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των ΣΔΜ. Τα ερωτήματα τα οποία απαντούν, αφορούν κυρίως τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν κατά τη μελέτη της δραστηριότητας και εστιάζονται είτε στις απόψεις των συμμετεχόντων είτε σε αντιφάσεις που αφορούν τα δευτερεύοντα στοιχεία της δραστηρι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current thesis is part of ICT Educational Science study field which focuses on the use of Learning Management Systems (LMS), in a blended learning environment. The aim of the thesis, is the study of the activity and its subsequent practices that students develop, when using LMS in a blended learning environment, emphasizing in problem solving. Innovative course designing models have derived from the integration of LMS in tertiary education. Since 2002, implementation of a blended learning environment has become dominant, with the plethora of studies investigating the multiple and composite aspects on the designing and implementation of courses (Picciano et al., 2014). These studies provide important information related to the evaluation of LMS. Their findings, mostly, concern the problems deriving during the study of the activity. These are pertained either to the participants’ perception or to contradictions with respect to the secondary nodes of the activity. In terms of methodology, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41935
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41935
ND
41935
Εναλλακτικός τίτλος
Learning management systems: the study of practices in a blended learning environment
Συγγραφέας
Φιλιππίδη, Ανδρομάχη (Πατρώνυμο: Μάριος-Μάρκος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κόμης Βασίλειος
Αβούρης Νικόλαος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Φείδας Χρήστος
Καρασαββίδης Ηλίας
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα διαχείρισης μάθησης; Απόψεις φοιτητών; Πρακτικές φοιτητών; Μικτή μάθηση; Θεωρία δραστηριότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
341 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)