Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή μεθόδων μοριακού χαρακτηρισμού των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (Circulating Tumour Cells, CTCs)

Περίληψη

Η μοριακή ανάλυση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumour cells, CTCs) και του κυκλοφορούντος καρκινικού DNA (circulating tumour DNA, ctDNA), της επονομαζόμενης «υγρής βιοψίας», παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης ενός όγκου σε πραγματικό χρόνο. Η επιγενετική αποσιώπηση ογκοκατασταλτικών και κατασταλτικών της μετάστασης γονιδίων παίζει σημαντικό ρόλο για την επιβίωση και το μεταστατικό δυναμικό των καρκινικών κυττάρων. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων για το μοριακό χαρακτηρισμό των CTCs, βασισμένων στην τεχνολογία υγρής συστοιχίας σφαιριδίων και η εφαρμογή τους σε κλινικά δείγματα ασθενών με καρκίνο του μαστού. Στην παρούσα διατριβή αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε μεθοδολογία υγρής συστοιχίας σφαιριδίων σε συνδυασμό με πολλαπλή RT-PCR (multiplex PCR-coupled liquid bead array, MLBA) για την ταυτόχρονη μελέτη της έκφρασης των ακόλουθων 14 γονιδίων: ALDH1, CD24, CD44, CK19, HER2, hMAM, MAGEA3, PDCD4, PTEN, SNAIL, TWIST, VI ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Molecular information extracted from circulating tumour cells (CTCs) and circulating tumour DNA(ctDNA), the so-called “liquid biopsy”, offers the possibility to characterise the evolution of a solidtumour in real time and is really helpful for diagnostic and therapeutic purposes. Epigenetic silencing of tumour and metastasis suppressor genes plays a key role in survival and metastatic potential of cancer cells. The aim of the present study was the development and validation of analytical methods for the molecular characterisation of CTCs based on the liquid bead array technology and their application in clinical samples of breast cancer patients. In the present study we developed and evaluated a multiplex PCR-coupled liquid bead array (MLBA) assay for studying simultaneously the expression of the following 14 genes: ALDH1, CD24, CD44, CK19, HER2, hMAM, MAGEA3, PDCD4, PTEN, SNAIL, TWIST, VIM, and PBGD and HPRT as reference genes. The MLBA assay was characterised by high analytical speci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47043
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47043
ND
47043
Εναλλακτικός τίτλος
Development and clinical application of methods for the molecular characterisation of circulating tumour cells (CTCs)
Συγγραφέας
Παρίση, Κλειώ του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιανίδου Ευρύκλεια
Γεωργούλιας Βασίλειος
Μαυρουδής Δημήτριος
Κουππάρης Μιχαήλ
Κρούπης Χρήστος
Σωτηροπούλου Γεωργία
Alix - Panabieres Catherine
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος μαστού; Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs); Κυκλοφορούν καρκινικό DNA (ctDNA); Μεθυλίωση του DNA; Υγρή συστοιχία σφαιριδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xii, 210, εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)