Συστήματα συστάσεων στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση: σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος συστάσεων, ενσωματωμένο σε σύστημα διαχείρισης μαθησιακών δραστηριοτήτων με σκοπό την υποστήριξη του μαθησιακού σχεδιασμού στην ηλεκτρονική μάθηση

Περίληψη

Στο συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, ο Μαθησιακός Σχεδιασμός αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας καθώς μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσματικών και παιδαγωγικά ενημερωμένων περιβαλλόντων μάθησης. Αναγνωρίζοντας τη διαδικασία σχεδιασμού ως σύνθετη και απαιτητική από πλευράς γνώσεων, χρόνου και εμπειρίας, η παρούσα διατριβή έθεσε σκοπό τη διερεύνηση των Συστημάτων Συστάσεων ως μέσο υποστήριξης των εκπαιδευτικών στη διαδικασία συγγραφής Σχεδίων Μαθημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού της διατριβής σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε ένα Σύστημα Συστάσεων Σχεδίων Μαθημάτων, το οποίο ονομάστηκε Mentor. Το Mentor είναι συμβατό με την προδιαγραφή Instructional Management Standards Learning Design Specification (IMS LD), η οποία είναι η κυρίαρχη για τη μοντελοποίηση Σχεδίων Μαθημάτων. Σημαντικό τμήμα της σχεδίασης του συστήματος αποτέλεσε η ενσωμάτωση επεξηγήσεων σε αυτό. Το Mentor ενσωματώθηκε στο LAMS, ένα δημοφιλές σύστημα δημιουργίας, διαχείρισης και εκτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the ever-evolving field of e-learning, Learning Design is a critical success factor as it can support the development of effective and pedagogically informed learning environments. Recognizing the design process as complex and demanding in terms of knowledge, time and experience, this dissertation aimed to explore Recommendation Systems as a means of supporting teachers in the design process. To achieve the purpose of the dissertation, a Learning Design Recommender System called Mentor was designed, implemented and evaluated. Mentor is compatible with the Instructional Management Standards Learning Design Specification (IMS LD) specification, which is the dominant specification for Learning Designs. An important part of Mentor’s design is the incorporation of explanations into it. Mentor has been integrated into LAMS, a well-known system that enables teachers to create, manage and execute Learning Designs. Mentor recommends to teachers Learning Designs based on the reuse of existing ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
DOI
10.12681/eadd/46992
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46992
ND
46992
Εναλλακτικός τίτλος
Recommender systems in technology enhanced learning: design, development and evaluation of a recommender system integrated into learning activity management system (LAMS) supporting the learning design process
Συγγραφέας
Κάργα, Σουλτάνα του Αλέξανδρος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων (Software and Data Engineering − SDE)
Εξεταστική επιτροπή
Σατρατζέμη Μαρία - Αικατερίνη
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Δημητριάδης Σταύρος
Κολωνιάρη Γεωργία
Ξυνόγαλος Στυλιανός
Οικονομίδης Αναστάσιος
Τσινάκος Αύγουστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συστήματα συστάσεων; Μαθησιακός σχεδιασμός; Σχεδιαστές μάθησης; Τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση; Σχέδια μαθημάτων; Συστάσεις; Επεξηγήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xvi, 153 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.