Διαχείριση ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο: διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων της ποιότητας και της ικανοποίησης, της αντιληπτής αξίας, του αντιληπτού κινδύνου και της πελατειακής πιστότητας

Περίληψη

Η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί ένα ζήτημα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, αν και δεν υπάρχει σαφής συναίνεση μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τις επιμέρους διαστάσεις που διαμορφώνουν, με τα αντίστοιχα θεωρητικά μοντέλα να προτείνουν από 3 μέχρι και 22 διαστάσεις, οι οποίες συχνά επικαλύπτονται.Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των διαστάσεων της ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα και η εξέταση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ αυτής και της ικανοποίησης, της αντιληπτής αξίας, του αντιληπτού κινδύνου και της πιστότητας. Για την εφαρμογή της έρευνας κατασκευάστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 304 Έλληνες καταναλωτές, τα δεδομένα του οποίου ακολούθως επεξεργάστηκαν με μεθόδους περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Σύμφωνα με τα ερευνητικά αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα συνολικά έχει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αντιληπτή αξία, την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Evaluating the quality of e-commerce services is of particular research interest, although there is no clear consensus among researchers about the individual dimensions they form it, with the respective theoretical models proposing from 3 to 22 dimensions, which often overlap. In this way, the aim of this doctoral thesis is to explore the dimensions of quality in e-commerce in Greece and to examine the relationships that develop between it and satisfaction, perceived value, perceived risk and loyalty. For the purpose of the survey, a specific questionnaire was completed by 304 Greek consumers, whose data were then processed using descriptive and dedactive statistical methods. According to the research results, quality was found to be positively and statistically significant correlated with perceived value, satisfaction, and loyalty, and negatively with perceived risk,thus revealing a two-way relationship between it and the other variables through correlation analysis. At the same time, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46867
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46867
ND
46867
Εναλλακτικός τίτλος
Quality management in e-commerce: determining the impact of e-commerce quality on customers’ perceived risk, satisfaction, value, and loyalty
Συγγραφέας
Τζαβλόπουλος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Ανδρονικίδης Ανδρέας
Βασιλειάδης Χρήστος
Τσιότρας Γεώργιος
Τσιρώνης Λουκάς
Βλαχοπούλου Μαρία
Ψωμάς Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονικό εμπόριο; Ικανοποίηση; Αντιληπτή αξία; Αντιληπτός κίνδυνος; Πιστότητα στη μάρκα; Αντιλαμβανόμενη ποιότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
275 σ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)