Ιστορική και φιλοσοφική προσέγγιση της έννοιας της ισότητας μεταξύ κρατών και λαών μέσα από το πρίσμα της νεωτερικότητας: από τη γαλλική επανάσταση έως και τον γερμανικό ιδεαλισμό

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ιστορικοφιλοσοφική ανασκόπηση και εμβάθυνση της εξελικτικής πορείας της έννοιας της ισότητας και ελευθερίας των κρατών και των λαών, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την περίοδο του Διαφωτισμού και εντεύθεν, καθώς και τα αίτια που οδήγησαν τον άνθρωπο στην αναζήτηση και θέσπιση θεσμών και κανόνων. Παρουσιάζεται η θέση του ατόμου και του κράτους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσω των ιστορικών και φιλοσοφικών ρευμάτων από τα τέλη του 17ου αι. έως και τις αρχές του 19ου αι. Εξ ίσου σημαντική είναι στην μελέτη και η έρευνα της γένεσης και της ανάγκης καθιέρωσης κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Κρίνεται απαραίτητο να προσεγγιστούν τα ζητήματα της μελέτης τόσο από την οπτική της ιστορικής όσο και από την οπτική της φιλοσοφικής πλευράς. Αναλύονται οι συντελεστές προαγωγής των ατομικών δικαιωμάτων του κλασικού φιλελευθερισμού. Το πρώτο κεφάλαιο εκκινεί με τη φιλοσοφική προσέγγιση της ισότητας και ελευθερίας στο προγενέστερο στάδιο της γαλλικής επανάστασης, καθώς και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is the historical-philosophical review and deepening of the evolutionary course of the concept of equality and freedom of states and peoples, as shaped by the period of the Enlightenment and afterwards, as well as the causes that led man to seek and establish institutions and rules. It presents the position of the individual and the state, as they were shaped through the historical and philosophical currents of the late 17th century. until the beginning of the 19th century. Equally important is the study and research of the origins and the need to establish rules of international law. It is necessary to approach the issues of study from both a historical and a philosophical point of view. The factors promoting the individual rights of classical liberalism are analyzed. The first chapter begins with the philosophical approach to equality and freedom at the earlier stage of the French Revolution, as well as during modernity. Next, there is the historical reversa ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46810
ND
46810
Εναλλακτικός τίτλος
Historical and philosophical approach to the concept of equality between states and peoples in the light of modernity: from the french revolution to german idealism
Συγγραφέας
Κουτσιούμπα, Μαίρη του Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής. Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνίου Θεοδώρα
Γκόρτσος Χρήστος
Παπασπύρου Νικόλαος
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Σιούτη Γλυκερία
Ηλιάδου Αικατερίνη
Λαζαράτος Πάνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δίκαιο; Ισότητα; Πολιτική θεωρία; Διεθνείς οργανισμοί; Ελευθερία; Κράτος; Διεθνές δίκαιο; Νεωτερικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
342 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.