Μελέτη του πρωτεϊνικού προτύπου σε ειδικές ομάδες ασθενών με καρκίνο του μαστού

Περίληψη

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάδειξη πρωτεϊνικών βιοδεικτών στον ορό ανδρών με καρκίνο μαστού, για την καλύτερη κατανόηση της αιτιοπαθογένειας της νόσου στο ανδρικό φύλο. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που επικεντρώνεται στην ανεύρεση αλλαγών στα επίπεδα έκφρασης πρωτεϊνών στον ορό ανδρών με καρκίνο μαστού, ως μια ελάχιστα-επεμβατική εναλλακτική προσέγγιση της ιστοπαθολογικής ανάλυσης. Υλικά και Μέθοδοι: Δείγματα ορού από άνδρες με σποραδικό καρκίνο μαστού και υγιή άτομα, διαχωρίστηκαν με ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2-DGE). Μετά τη σχετική ποσοτικοποίηση των πρωτεϊνικών κηλίδων που παρουσίαζαν διαφορική έκφραση μεταξύ των ομάδων μέσω πυκνομέτρησης, ακολούθησε περαιτέρω χαρακτηρισμός με MALDI-TOF-MS (Matrix-Assisted Laser Desorption Tandem TOF Mass Spectrometer). Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με Western blot και ELISA. Αποτελέσματα: Η σύγκριση των διαφορικά εκφραζόμενων πρωτεϊνών στους ασθενείς και στους υγιείς μάρτυρες έδειξε ότι ένας αριθμός πρωτεϊνών ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: Male breast cancer (MBC) is a rare entity accounting for less than 1% of all malignancies in men. The aim of this thesis was to identify a panel of proteomic MBC biomarkers circulating in the human serum, that could be used to better understand MBC pathogenesis. This is the first study focusing on the elucidation of serum protein alterations in MBC, since serum represents an attractive, non-invasive source for biomarker discovery. Materials and Methods: In the present work, two-dimensional gel electrophoresis and matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry were employed to detect differences in serum protein expression between patients with MBC and healthy controls. The differential expression of selected proteins was confirmed by Western Blot analysis or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Functional relationships analysis of the differentially expressed proteins was performed using the STRING v.10 database. The PANTHER database was u ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46741
ND
46741
Εναλλακτικός τίτλος
Serum proteome profiling of rare breast cancer types
Συγγραφέας
Ζωγράφου, Ελένη Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική
Εξεταστική επιτροπή
Μαρίνος Ευάγγελος
Γαζούλη Μαρία
Ζαγουρή Φλώρα
Κυριακοπούλου - Λυμπέρη Μαρία
Θεοδώρου Δημήτριος
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ανδρικός καρκίνος μαστού; Πρωτέωμα; Φασματομετρία μάζας; Βιοδείκτες ορού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
88 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.