Διδακτική της ιστορίας της τέχνης: ιστορία της τέχνης και οπτικός πολιτισμός στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Εν αντιθέσει με άλλες ειδικές διδακτικές που χαίρουν πλούσιας βιβλιογραφίας, η διδακτική της ιστορίας της τέχνης δεν διαθέτει ανάλογη εκτενή μελέτη του επιστημονικού της πεδίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το βιβλιογραφικό κενό, η παρούσα διατριβή επιχειρεί να αναλύσει τη δομή και τις μεθόδους που συγκροτούν το επιστημονικό προφίλ της διδακτικής της ιστορίας της τέχνης, αποσκοπώντας περαιτέρω στην εξέταση τρόπων εφαρμογής των υποθέσεων της έρευνας στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό ως προς το θεωρητικό της μέρος στη βιβλιογραφία που συναντάται στη διδακτική των μαθηματικών και της ιστορίας, καθώς και σε εκείνη που καλύπτει τις μεθόδους ερμηνευτικής προσέγγισης του έργου τέχνης στην ακαδημαϊκή ιστορία της τέχνης. Παράλληλα, διενεργήθηκε πρακτική έρευνα σε δείγμα ελληνικών σχολείων ώστε να συλλεχθούν στοιχεία προς επίρρωση ή διάψευση των αρχικών υποθέσεων που διατυπώθηκαν ως υπόστρωμα της διατριβής. Κατάληξη της έρευνας ήτα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

While a vast bibliography can be found in other subject-based didactics, the didactics of art history is not endowed with an equally extended study of its scientific field. Acknowledging this bibliographic gap, the present thesis seeks to analyze the structure and the methods pertinent to the scientific profile of the didactics of art history. Furthermore, it aims to investigate ways of implementing the hypotheses of research into the Greek secondary education system. The theoretical part of the research method followed hereby has been largely based on the bibliography of the didactics of mathematics and history as well as on the methodological concepts used in academic art history. In addition, field research has been conducted in a sample of Greek schools in order to collect data that either confirm or deny the initial hypotheses that served as a background of the thesis. The conclusion of this research is the suggestion of an alternative way of organizing the lesson in the classroom ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46463
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46463
ND
46463
Εναλλακτικός τίτλος
Didactics of art history: art history and visual culture in the greek secondary education
Συγγραφέας
Εξάρχου, Αθηνά του Βασίλειος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Σάλλα Αικατερίνη
Ιωαννίδης Ανδρέας
Δασκαλοθανάσης Νίκος
Βάος Αντώνιος
Λινάρδου Καλλιρρόη
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Κονταράτος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία τέχνης; Οπτικός πολιτισμός; Διδακτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
226 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)