Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από το δασικό έδαφος κάτω από τρεις διαφορετικούς χειρισμούς αραιώσεων

Περίληψη

Η γνώση των επιπτώσεων των αραιώσεων ως δασοκομικού χειρισμού στο σύστημα ανταλλαγής ροών των αερίων θερμοκηπίου του εδάφους και ατμόσφαιρας (GHG) (CO2, CH4 και N2O) στην περιοχή της Μεσογείου είναι περιορισμένη λόγω της μεγάλης ετερογένειας τόσο των ιδιοτήτων του εδάφους όσο και της δασικής βιομάζας. Η καινοτομία αυτής της διδακτορικής διατριβής στηρίζεται κυρίως στην αξιολόγηση για πρώτη φορά της απόκρισης τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τρεις διαφορετικούς δασοκομικούς χειρισμούς με διαφορετικό βαθμό αραίωσης σε κωνοφόρο περιαστικό έδαφος στην Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των αερίων του θερμοκηπίου από τα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα.Κατά τη διάρκεια των υλοτομικών εργασιών δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, πιθανόν λόγω της σύντομης διάρκειας των υλοτομικών εργασιών (ένα μήνα). Μακροπρόθεσμα, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πρόσληψη CH4 αυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The knowledge of the response of thinning implementation on forest soil–atmospheric greenhouse gas (GHG) (CO2, CH4 and N2O) fluxes exchange system in Mediterranean Region is limited due to the high heterogeneity of both soil properties and forest biomass. The novelty of this study is grounded predominantly in evaluating, for the first time, the response of short and medium term of GHG fluxes to thinning in a coniferous peri-urban forest soil in Greece, thus contributing significantly to the enrichment of GHG fluxes database from Mediterranean forest ecosystem.No significant changes related to logging were observed during thinning operation probably due to the short duration of thinning implementations (one month). The results suggested that the CH4 uptake increased with increasing thinning intensity. In the medium term (two years after thinning) the reduction in CO2 emissions in both thinning treatments was possibly related to an effect on soil heterotrophic and autotrophic respiration ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 10/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46380
ND
46380
Εναλλακτικός τίτλος
GHG emissions from forest soil under three different thinning treatments
Συγγραφέας
Δουκαλιάνου, Φωτεινή Ζαχαρία
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Εξεταστική επιτροπή
Κιτικίδου Κυριακή
Ραδόγλου Καλλιόπη
Μήλιος Ηλίας
Ορφανουδάκης Μιχαήλ
Lagomarsino Alessandra
De Meo Isabella
Σπύρογλου Γαβριήλ
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Γεωργία, Δασοκομία, και Αλιεία
Λέξεις-κλειδιά
Αέρια του θερμοκηπίου; Δασοκομικοί χειρισμοί; Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP); Μετριασμός κλιματικής αλλαγής; Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
4, xxvi, 172 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.