Σχεδιασμός και εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση: η περίπτωση της Κύπρου

Περίληψη

Η μετάβαση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) από το επιχειρηματικό πεδίο στην εκπαίδευση ξεκίνησε το 1994 με σκοπό να ενισχύσει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης και να βελτιώσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών με τη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στο έργο της σχολικής κοινότητας με βάση τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε χώρας. Η Κύπρος αναγνωρίζεται, ότι έχει αναπτυγμένη παιδεία και τα μεσογειακά κράτη παρακολουθούν και ακολουθούν το εκπαιδευτικό της σύστημα ως πρότυπο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κυπριακής εκπαίδευσης είναι εύκολο να εντοπιστούν στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για να ενταχθεί η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διασφάλισης της Ποιότητας. Στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει, ότι δεν φαίνεται να έχει διεξαχθεί ακόμη μελέτη ανασκόπησης που να καταγράφει την εφαρμογή της ΔΟΠ στην Κύπρο η οποία παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την Ελλάδα ως προς τη χρήση κοινής γλώσσας, αλλά διαφέρει κατά πολύ ως προς τη διά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The transition of TQM from business field in education has started in 1994 to strengthen the humanistic nature of education and improve the quality service with uninterrupted and full participation of all those involved in school community at all levels of education based on the characteristics of the country concerned. Cyprus is recognized as a country of highly developed education and the Mediterranean countries acknowledge the Cypriot education system as an example. The qualitative characteristics of Cypriot education are easily identifiable in the new legislation and measures are taken to integrate Cyprus into the European Quality Assurance Network as a full member. In the wider Hellenic context, however, reviewing the literature it seems that there is still no study concerning the implementation of TQM in Cyprus, which shows common elements with Greece as to the use of a common language but differs greatly in the structure of the education system that is being implemented. The pur ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46169
ND
46169
Εναλλακτικός τίτλος
Design and implementation of total quality management in education: the case of Cyprus
Συγγραφέας
Καραγεώργος, Χρήστος Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Κριεμάδης Αθανάσιος
Τραυλός Αντώνιος
Δουβής Ιωάννης
Αντωνοπούλου Παναγιώτα
Χατζηγιάννη Ευθαλία
Βρόντου Ουρανία
Παπαλουκάς Μάριος - Δανιήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχεδιασμός; Εφαρμογή; Αξιολόγηση; Εκπαίδευση; Κύπρος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
119 σ., εικ., πιν., σχημ.