Μελέτη της έκφρασης των microRNA σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Περίληψη

Τα microRNAs (miRNA) αποτελούν μικρά μη κωδικά μόρια RNA με σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν ότι τα miRNAs εμπλέκονται στην παθογένεση αρκετών νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την πιθανή μελλοντική χρήση τους ως βιοδεικτών ή νέων θεραπευτικών στόχων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις μεταβολές στα επίπεδα των miR-146a, miR-29a, miR-181c, miR-199a, miR-208a και miR-208b στο πλάσμα ασθενών με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε σχέση με υγιείς καθώς και να διερευνήσει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβολών αυτών με κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 50 ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια καθώς και 30 υγιείς μάρτυρες. H μέτρηση των επιπέδων των miRNA έγινε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγματικού χρόνου με τη χρήση ειδικών ιχνηθετών Taqman. Για τη σχετική ποσοτικοποίηση ακολουθήθηκε η μέθοδο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

microRNAs (miRNAs) are small noncoding RNAs with a crucial role in the post-transcriptional regulation of gene expression. Several studies have shown that miRNAs are involved in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Therefore, the potential use of miRNAs as biomarkers or targets for new therapies for a variety of cardiovascular diseases are areas of tremendous interest. The aim of this study was to measure plasma levels of miR-146a, miR-29a, miR-181c, miR-199a, miR-208a και miR-208b in patients with hypertrophic cardiomyopathy and normal controls and to correlate possible alterations in plasma miRNA levels with certain clinical and laboratory data from those patients. miR-146a-5p levels were analyzed in plasma samples from 50 patients with hypertrophic cardiomyopathy and 30 controls using Real time qPCR and specific TaqMan assays. Relative quantitation was performed using the 2-ΔΔCt method. The results of this study have shown that plasma levels of miR-146a was increased i ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45877
ND
45877
Εναλλακτικός τίτλος
Expression analysis of microRNAs in patients with hypertrophic cardiomyopathy
Συγγραφέας
Ντέλιος, Δημήτριος Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής. Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τζημαγιώργης Γεώργιος
Κουίδου - Ανδρέου Σοφία
Ευθυμιάδης Γεώργιος
Χαΐτογλου Κωνσταντίνος
Γεωργίου Ελισάβετ
Καρβούνης Χαράλαμπος
Καραμήτσος Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια; miRNAs; Αιμόλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
117 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα