Η οργάνωση και η διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του '70: συγκριτική, θεσμική και ιδεολογικοπολιτική προσέγγιση

Περίληψη

Η εξέταση των εκπαιδευτικών φαινομένων, είτε αυτά αφορούν σε διοικητικά – οργανωτικά είτε σε γλωσσικά θέματα, δεν πρέπει να απομονώνεται από το ευρύτερο ιστορικό τους πλαίσιο το οποίο συνίσταται σε παραμέτρους οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές που λειτουργούν ερμηνευτικά ως προς αυτά. Με την παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε η εξέταση και η ερμηνεία της σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ του υφιστάμενου κάθε φορά πολιτικού, ιδεολογικού, οικονομικού και κοινωνικού συγκείμενου και των δομών οργάνωσης και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στην Αγγλία, από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Η εν λόγω συγκριτική συσχέτιση αφορά σε ένα ερευνητικό εγχείρημα που υπερβαίνει τη γεγονοτογραφική προσέγγιση και επικεντρώνεται στη συγκέντρωση νομοθετημάτων που αφορούν στις δομές διοίκησης και εποπτείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις δύο αυτές χώρες καθώς και στη μελέτη και στην ερμηνευτική αξιολόγησή τους, στα πλαίσια κυρίως του ιδεολογικοπολιτικού και κατ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The examination of educational phenomena, whether administrative, organizational or linguistic, should not be isolated from their wider historical context, which consists of economic, social and political parameters that function in their interpretation. This research has attempted to examine and interpret the relationship of interdependence between the existing political, ideological, economic and social conjuncture and the organizational and administrative structures of Primary Education in Greece and England from the second half of the 20th century until in the 1970s. This comparative correlation relates to a research project that goes beyond the phenomenological approach and focuses on the concentration of legislation on the structures of administration and supervision of primary education in these two countries as well as on their study and interpretative evaluation in the context of the ideological, political and, by extension, their socio-economic context, which seeks to answer ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2023)
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45875
ND
45875
Εναλλακτικός τίτλος
The organization and administration of primary education in Greece and England, from the second half of the 20th century until the 1970s: comparative, institutional and ideological-political approach
Συγγραφέας
Λυμπεροπούλου, Ευανθία του Παναγιώτης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Φυριππής Εμμανουήλ
Βρεττός Ιωάννης
Φασούλης Κωνσταντίνος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος
Μυλωνάκου - Κεκέ Ζαφειρία
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Εποπτεία; Διοίκηση; Πολιτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
3 τ. (400; 402; 403 σ.), εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.